Bleed Proof White Dr. Ph. Martins

Dr. Ph. Martins
I-30-D02 Bleed Proof White
Op voorraad
€14.50
Bleed Proof White Dr. Ph. Martins is een mooi dekkende witte inkt. De inkt wordt vaak gebruikt voor kalligrafie, omda...
Dr. Bleed Proof White Ph. Martins is a beautifully opaque white ink. The ink is often used for calligraphy, because ...
€14.50

Bleed Proof White Dr. Ph. Martins is een mooi dekkende witte inkt. De inkt wordt vaak gebruikt voor kalligrafie, omdat het zo fijn werkt bij een kalligrafiepen. Eigenlijk mag ik de Bleedproof White geen inkt noemen, want het is officiël een waterverf. De verf is ooit ontworpen als correctievloeistof. Het is wel de meest populaire en gebruikte witte kalligrafie inkt. Dat is niet zonder reden, de inkt is dekkend wit en geschikt om voor dunne hairlines. De Bleedproof White droogt mat op. En heb je lijnen getekend met potlood? Dan kan je ze gerust uitgummen zonder dat je vegen maakt met de inkt.

Waarom wordt deze inkt dan zo vaak gebruikt?
Een mooi dekkende witte inkt is niet zo makkelijk te vinden, en vooral één die bleedproof is. Dit houdt in dat deze witte inkt op nagenoeg alle soorten papier te gebruiken is. Normale witte inkt zou op kraft karton bijvoorbeeld 'bloeden', wat betekend dat de inkt helemaal in het papier wordt gezogen. De Bleedproof blijft mooi op het papier liggen, met een klein reliëf.

Naast dat je de inkt voor kalligrafie kan gebruiken, kan je hem ook als verf gebruiken. Dus voor brushlettering is de bleed proof white ook prima geschikt. Ik zie ook vaak dat de Bleedproof White gebruikt wordt bij galaxy paintings. Het enige nadeel van de Bleedproof White is dat de inkt totaal niet waterproof is. 

Tip voor het gebruik van Dr. Martins Bleed Proof White?
Wat je als nadeel kan zien: voor gebruik is het wel belangrijk dat je de verf verdunt met wat water, want zo uit het potje is de inkt te dik. Sommige mensen doen dit meteen in het potje. Ik doe dit liever niet, want voor kalligrafie, brushlettering en verven heb je een andere consistentie nodig. Ga je de Bleedproof gebruiken voor kalligrafie? Zo uit de verpakking is de inkt nog te dik voor je kalligrafiepen. Verdun de witte inkt dan iets met gedestilleerd water, dan heb je al snel de goede consistentie om te kunnen kalligraferen. Met een dinky dip kan je een kleine hoeveelheid mengen en hou je de consistentie in het potje standaard.

Je hoeft bij het verdunnen maar heel weinig water te gebruiken, 1-5 druppels is zat. Of de consistentie goed is merk je snel genoeg. Als de verf niet van de nib af gaat, gebruik dan iets meer water en als de inkt transparant wordt heb je teveel water gebruikt. Laat dan het potje een paar uur open staan, zodat het water kan verdampen.

Dr. Bleed Proof White Ph. Martins is a beautifully opaque white ink. The ink is often used for calligraphy, because it works so well with a calligraphy pen. Bleed Proof White is officially a watercolor. It was once designed as a correction fluid. It is the most popular white calligraphy ink and not without reason! The ink is opaque white and suitable for thin hairlines. Bleed Proof White dries matte. Have you drawn lines with a pencil? Then you can easily erase them without smearing the ink.

Why is this ink used so often?
An opaque white ink is not that easy to find, and especially one that is bleed proof. This means that this white ink can be used on almost all types of paper. For example, normal white ink would 'bleed' on kraft cardboard, which means that the ink will be sucked all the way into the paper. Bleed Proof lays nicely on the paper.

You can also use Bleed Proof White as a paint, which makes it suitable for brush lettering as well. I also often see that the Bleedproof White is used for galaxy paintings. The only negative thing about Bleed Proof White is that the ink is not waterproof at all.

Tip for using Dr. Martins Bleed Proof White?
What you can see as a disadvantage: before use, it is important that you dilute the paint with some water, because the ink in the jar is too thick. Some people dilute the paint in the jar. I prefer not to do this, because for calligraphy, brushlettering and painting you need a different consistency. Are you going to use Bleed Proof for calligraphy? Then dilute the white ink slightly with distilled water, and you will soon have the good consistency for calligraphy. With a dinky dip, you can mix a small amount and keep the regular consistency in the original jar.

You only need a little water when diluting, 1-5 drops is enough. You will notice whether the consistency is good. If the paint does not leave the nib, add a little more water and if the ink becomes transparent you have used too much water. Then leave the jar open for a few hours so that the water can evaporate.

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Bleed Proof White Dr. Ph. Martins
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands