ALLES OVER // (professionele) kleurpotloden! ALL ABOUT // (professional) colored pencils!

Er zijn ontzettend veel soorten en merken kleurpotloden. Waar het verschil in zit? Zoals bij grafietpotloden kan je in ieder geval de hardheid waarnemen vanaf het design van het potlood in HB, B of H. Bij kleurpotloden is de hardheid van een potlood verschillend per merk. Een aantal merken hebben meerdere collecties kleurpotloden, met elk een verschillende hardheid en eigenschappen. Bij professionele merken kun je potloden aanschaffen in verschillende sets, maar vaak zijn ook alle potloden los te koop. Je kunt er dus ook voor kiezen om je eigen collectie samen te stellen met je favoriete kleuren!

Welke soorten en merken kleurpotloden zijn er?
Er zijn veel merken die prachtige kleurpotloden maken. Toch zijn er een aantal die er kwalitatief echt bovenuit springen. Deze merken hebben mooie kleurenselecties, een specifieke formule voor de kern en ga zo maar door. De luxere merken als Faber Castell, Prismacolor, Derwent, Caran d’Ache en Holbein zijn hier een voorbeeld van. Elk merk heeft weer een specifieke formule waardoor ze zich onderscheiden van de rest.

Als je verschillende potloden uitprobeert, zul je zien dat ze allemaal anders aanvoelen. De kleuren zijn anders, de textuur is anders en niet elk papier is even geschikt. Hieronder zal ik een aantal formules bespreken.

Wax potloden
Over het algemeen zijn, tenzij anders vermeld natuurlijk, bijna alle potloden op basis van wax. Dit zijn de ‘normale’ kleurpotloden die je in allerlei winkels kunt kopen. De kern van wax potloden is gemaakt van een harde wax. Het verschilt een beetje per merk hoeveel lagen je kunt opbouwen met wax potloden, maar na een aantal laagjes zul je merken dat er een laag wax op je tekening zit. Hierna wordt er geen kleur meer opgepakt en kun je dus niet meer opbouwen.

Potloden op oliebasis
Met oliepotloden kun je goed in meerdere lagen werken en blenden. De bekendste potloden op oliebasis zijn de Faber Castell Polychromos. Deze potloden bevatten veel pigment, dekken goed en zijn makkelijk te blenden. De kern van de Polychromos is harder dan het gemiddelde potlood, maar is niet té hard. Doordat de punt lang scherp blijft gaan ze ook nog eens heel lang mee!

Aquarelpotloden
Aquarelpotloden bevatten een wateroplosbaar bindmiddel, waardoor je de kleuren na het opbrengen gemakkelijk kunt bewerken met water. Dit maakt dat aquarelpotloden goed te combineren zijn met napjes of tubes aquarelverf. Je kunt deze potloden eigenlijk op drie manieren gebruiken. Je kunt ermee tekenen net als een normaal kleurpotlood of een aquareleffect creëren door water toe te voegen. Hierbij heb je ook meerdere opties: je kunt het potlood in water dippen en daarna gaan tekenen, of je kunt een penseel (of aquabrush!) met water gebruiken.

Bij tekenen met aquarelpotloden hoef je niet erg rekening te houden met het volledig invullen van alle vlakken. Als je lichtere vlakken wilt hebben, houd ze dan leeg! Met het water kun je dan zelf de kleuren mooi uitblenden. Wanneer je laag droog is, kun je nog een laagje aanbrengen om meer diepte en contrast te krijgen. Wil je intense details in je werk? Dip dan het potlood in het water voordat je de details aanbrengt. Je zult zien dat de kleur dan feller is dan wanneer je het potlood droog gebruikt. Blenden gaat hiermee wel lastiger, dus doe dit als je werk bijna af is. Tip: maak een kleurenkaart van je aquarelpotloden, omdat de kleuren er droog anders uitzien dan wanneer ze nat zijn.

Pastelpotloden
Pastelpotloden zijn hele zachte potloden, waarmee je ook zachte effecten kunt creëren. Doordat ze zo zacht zijn, kan de stift snel breken. Als je potloden gaat mengen worden de kleuren minder sprankelend. Pastelpotloden kun je het beste gebruiken op papier met een korrelige structuur, omdat het pigment anders niet goed hecht. Het is heel leuk om met pastelpotloden te experimenteren op gekleurd papier! Doordat ze iets harder zijn dan pastelkrijt, zijn pastelpotloden erg geschikt om details aan te brengen in een tekening die je hebt gemaakt met pastelkrijt. Zorg dat je met pastelpotloden van licht naar donker werkt. Donkere kleuren layeren over lichtere kleuren zorgt dat de donkere tinten eruit springen. Als je het andersom zou doen krijg je een vlek en zal het niet lukken om de lichte kleur goed te laten dekken.

Holbein
Holbein potloden vallen eigenlijk onder meerdere categorieën die hierboven benoemd zijn. De kern van Holbein potloden is gemaakt van een mix van pigmenten, wax, olie en vetten. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat het ontzettend fijne kleurpotloden zijn om mee te werken. Ze zijn creamy, maar niet te zacht of hard. Qua hardheid zitten ze tussen de Polychromos en Prisma potloden in. Speciaal voor de liefhebbers van waterverf effecten heeft Holbein een leuk product uitgebracht: de Holbein Meltz. Dit is een oplosmiddel waardoor je je kleurpotloden kunt gebruiken als waterverf! De Meltz is verkrijgbaar in een potje, maar ook in een pen.

Kleurechtheid
Belangrijk bij goede kleurpotloden is de kleurechtheid. Potloden met een hoge kleurechtheid bevatten veel pigment dat goed tegen licht kan. Dit is belangrijk, omdat je wilt dat je werk lang mooi blijft en niet gaat vervagen doordat er (zon)licht op valt. Bij kleurpotloden die niet lichtecht zijn, zal de kleur na een tijd vervagen of zelfs compleet verdwijnen.

Blenden met kleurpotloden
Door je kleurpotloden te blenden kun je mooie unieke kleuren creëren en je werk net dat beetje extra geven. Kleurpotloden die goed te blenden zijn, zijn de Faber Castell Polychromos en de Holbein potloden. Wil je gaan blenden met je kleurpotloden? Natuurlijk kun je dat doen met bijvoorbeeld wat keukenpapier of een doezelaar, maar er zijn nog meer verschillende technieken die elk een ander resultaat geven.

Blenden met een oplosmiddel: Met een oplosmiddel zoals terpentine kun je kleurpotloden mooi met elkaar blenden. De kleuren worden intenser, je ziet de potloodstreepjes minder en de kleuren lopen mooi in elkaar over.

Colorless blender: Sommige merken hebben een kleurloze blender in het assortiment zoals de Meltz van Holbein. Wanneer je meerdere kleuren aanbrengt, kun je met de blender de kleuren mooi vervagen en in elkaar over laten lopen.

Polijsten: Als je gaat polijsten, dan layer je kleurpotloden door veel druk op het potlood uit te oefenen. De kleuren versmelten als het ware en worden intenser, terwijl je het oppervlak gladder maakt.

Met een wit potlood: Met een wit of andere lichte kleur potlood kun je highlights aanbrengen terwijl je ook polijst.

Werken in lagen​: Met kleurpotloden kun je heel mooi in laagjes werken. Niet alle potloden zijn geschikt om (veel) mee te layeren. Layeren kun je gebruiken om mooie levendige kleuren te krijgen, om diepte te geven aan je werk en om highlights te creëren. Door te blenden kun je meerdere laagjes mooi in elkaar over laten lopen.

Op welk materiaal gebruik je de potloden?
Over het algemeen zul je kleurpotloden het meest gebruiken op papier. Welk papier je gebruikt is afhankelijk van het soort kleurpotlood dat je gebruikt. Aquarelpotloden kun je het beste gebruiken op aquarelpapier. Dit is dikker papier en is geschikt voor het gebruik van water. Gebruik hot pressed, dan heb je een fijn glad oppervlakte. Voor waxpotloden en Holbein potloden zijn Stonehenge papier en Bristol papier aanraders.

Waar kun je op letten bij het aanschaffen van kleurpotloden?
Als je nieuwe kleurpotloden gaat aanschaffen, zijn er een aantal dingen waar je op kunt letten. Er zijn een aantal punten waarop je kwalitatief goede potloden kunt herkennen. Een van de belangrijkste hiervan is de kleur. Professionele potloden geven veel kleur af en hebben vaak ook hele levendige kleuren waar je uit kunt kiezen, doordat er veel pigment in de kern zit. Een andere belangrijke factor is hoe goed het potlood over het papier glijdt. Goede potloden glijden heel makkelijk over je papier heen. Daarnaast zijn ze ook nog eens makkelijker te blenden!

Vergeet ook niet bij je kleurpotloden een goede scherpe puntenslijper aan te schaffen. Een goede puntenslijper zal ervoor zorgen dat je potlood langer mee gaat en dat wil je natuurlijk graag als je mooie potloden hebt gekocht!

Conclusie
Wanneer het gaat om het uitzoeken van kleurpotloden hangt het allemaal af van waar je naar op zoek bent. Hopelijk heb ik je wat meer inzicht gegeven in welke soorten kleurpotloden er allemaal zijn en wat je ermee kan! Wat zijn jouw favoriete kleurpotloden?

Je shopt alle kleurpotloden hier.

Liefs,
Judith

There are many types and brands of colored pencils. What's the difference? With graphite pencils, you can at least observe the hardness from the design of the pencil in HB, B or H. With colored pencils, the hardness of a pencil differs per brand. Some of brands have multiple collections of colored pencils, each with different hardness and properties. With professional brands you can buy pencils in different sets, but often all pencils are also available separately. So you can also choose to compose your own collection with your favorite colors!

What types and brands of colored pencils are there?
There are many brands that make beautiful colored pencils. However, there are several brands that really stand out in terms of quality. These brands have nice color selections, a specific formula for the core and so on. The more luxurious brands such as Faber Castell, Prismacolor, Derwent, Caran d’Ache and Holbein are an example of this. Each brand has a specific formula that sets them apart from the rest.

If you try different pencils, you will notice that they all feel different. The colors are different, the texture is different and not every paper is equally suitable. Below I will discuss a number of formulas.

Wax pencils
In general, unless stated otherwise, almost all pencils are based on wax. These are the "normal" colored pencils that you can buy in all kinds of shops. The core of wax pencils is made from a hard wax. It differs a bit per brand how many layers you can build with wax pencils, but after a few layers you'll notice that there's a layer of wax on your drawing. After this, no color is picked up and you can no longer build up.

Pencils on oil basis
With oil pencils you can work well in multiple layers and blend. The most famous oil-based pencils are the Faber Castell Polychromos. These pencils contain a lot of pigment, cover well and are easy to blend. The core of the Polychromos is harder than the average pencil, but it is not too hard. Because the tip remains sharp for a long time, they also last a long time!

Watercolor pencils
Watercolor pencils contain a water-soluble binder, so you can easily edit the colors with water after application. This makes watercolor pencils easy to combine with pans or tubes of watercolor paint. You can actually use these pencils in three ways. You can draw with it just like a normal colored pencil or create a watercolor effect by adding water. You also have several options: you can dip the pencil in water and then draw with it, or you can use a brush (or aquabrush!) with water.

When drawing with watercolor pencils, you don't have to make sure that everything is completely covered in pencil. If you want lighter areas, keep them empty! With the water you can then blend out the colors yourself. When your layer is dry, you can apply another layer to get more depth and contrast. Do you want intense details in your work? Dip the pencil in water before applying the details. You will see that the color is brighter than when you use the pencil dry. Blending is more difficult with this, so do this when your work is almost finished. Tip: Make a color chart of your watercolor pencils, because the colors look differently when dry than when they're wet.

Pastel pencils
Pastel pencils are very soft pencils, with which you can also create soft effects. Because they are so soft, the pin can break quickly. When you mix pencils, the colors become less sparkling. Pastel pencils are best used on paper with a granular structure, otherwise the pigment will not adhere well. It's fun to experiment with pastel pencils on colored paper! Because they are slightly harder than pastel crayons, pastel pencils are very suitable for adding details to a drawing made with pastel crayons. Make sure to work with pastel pencils from light to dark. Layering dark colors over lighter colors makes the dark shades stand out. If you do it the other way around, you will get a stain and you will not be able to cover the light color well.

Holbein
Holbein pencils actually fit under several categories mentioned above. The core of Holbein pencils is made from a mix of pigments, wax, oil and fats. This unique combination ensures that they are very fine colored pencils to work with. They are creamy, but not too soft or hard. In terms of hardness, they sit between the Polychromos and Prisma pencils. Holbein has released a nice product especially for lovers of watercolor effects: the Holbein Meltz. This is a solvent so you can use your colored pencils as watercolors! The Meltz is available in a jar, but also in a pen.

Kleurechtheid
Color fastness is very important with good colored pencils. Pencils with a high color fastness contain a lot of pigment that is resistant to light. This is important, because you want your work to stay beautiful for a long time and not to fade because (sun) light falls on it. Colored pencils that aren't lightfast will fade over time or even disappear completely.

Blending with colored pencils
By blending your colored pencils you can create beautiful unique colors and give your work that little bit extra. Colored pencils that are easy to blend are the Faber Castell Polychromos and the Holbein pencils. Do you want to blend with your crayons? Of course that's possible with, for example, some kitchen paper or a feather, but there are even more different techniques that each give a different result.

Blending with a solvent: With a solvent such as turpentine you can blend colored pencils nicely with each other. The colors become more intense, you see less pencil marks and the colors fade into each other nicely.

Colorless blender: Some brands have a colorless blender in their range, such as the Meltz from Holbein. When you apply multiple colors, you can fade the colors nicely with the blender and blend them together.


Polishing: When you are going to polish, layer your colored pencils by applying a lot of pressure to the pencil. The colors kind of melt, and become more intense, while you smooth the surface.

With a white pencil: With a white or other light color pencil, you can apply highlights while also polishing.

Working in layers: With colored pencils you can work very nicely in layers. Not all pencils are suitable for layering (a lot). You can use layering to get beautiful vibrant colors, to give depth to your work and to create highlights. By blending you can blend several layers nicely.

On what materials do you use your pencils?
In general, you'll use the colored pencils on paper. Which paper you use depends on the type of colored pencil you use. Watercolor pencils are best used on watercolor paper. This is thicker paper and is suitable for the use of water. Use hot pressed, then you have a nice smooth surface. For wax and Holbein pencils, Stonehenge paper and Bristol paper are recommended.

What can you pay attention to when buying colored pencils?
If you're going to purchase new crayons, there are some things to look out for. There are a number of things where you can recognize good quality pencils. One of the most important of these is the color. Professional pencils give off a lot of color and often have very vibrant colors that you can choose from, because there is a lot of pigment in the core. Another important factor is how well the pencil slides over the paper. Good pencils slide over your paper very easily. In addition, they are also easier to blend!

Don't forget to buy a good pencil sharpener. A good sharpener will make sure that your pencil last longer. Which is exactly what you want when you just bought beautiful pencils!

Conclusion
When it comes to picking colored pencils, it depends on what you're looking for. Hopefully I gave you some more insight on what kind of colored pencils there are and what you can do with them! What are your favourite colored pencils?

You can buy colored pencils here.

Love,
Judith 

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands