Doorgaan naar content
Op werkdagen voor 16.00u besteld, dezelfde dag verzonden!
Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

PERSONAL // Plannen voor de pluktuin van 2019! | PERSONAL // Plans for the 2019 picking garden!

door Judith Joosten 31 Mar 2019

Mijn pluktuin in 2018 was een succes. Ik heb er écht ontzettend veel bloemen uit kunnen plukken én ook heel veel voldoening uit gehaald. De combinatie van het buiten zijn, handen in de grond en het plukken uit eigen tuin was nog leuker dan in had verwacht! Nu kreeg ik vorig jaar al zoveel vragen over de tuin dat ik dacht: ik neem jullie in 2019 mee in alles wat ik leer in de tuin. Ik ben ervan overtuigd dat jij, hoe klein of groot je tuin ook is, heel veel plezier kunt halen uit tuinieren!

Halverwege afgelopen zomer was ik al plannen aan het maken voor de pluktuin voor dit jaar. Gelukkig is het voorjaar eindelijk in Nederland aangekomen en kan ik bijna gaan beginnen met het zaaien van de plantjes. Dat leek me een perfect moment om te beginnen met de blogreeks. Ik neem je tijdens deze blogs mee in al mijn plannen. Bij elk stapje vertel ik je hoe jij er zelf mee aan de slag kunt gaan!

Wat zijn mijn plannen voor 2019?

In 2018 had ik strenge keuzes gemaakt om niet teveel verschillende planten te zaaien. In 2019 mag het dus allemaal een stuk groter en meer. En een fijn plekje om te zitten, dat zou de perfecte aanvulling zijn :).

1. Meer verschillende planten

Komend jaar ga ik meer plantjes proberen dan vorig jaar. Ik heb nog niet het aantal verschillende zaadjes durven tellen, maar dat zijn er heel wat. Impuls aankoop van vorige week heb ik nog niet bij te verzameling gezet ;).

Ik kies bij zaadjes bijna altijd voor éénjarige planten. Het voordeel van éénjarige planten is dat ze hetzelfde jaar nog bloemen produceren en meteen vrij groot worden. Over de keuze van planten kom ik in een volgende blog nog terug, want daar heb ik nog veel meer over te vertellen ;).

2. Een groter oppervlakte

Vorig jaar stonden alle planten eigenlijk veel te dicht op elkaar, het ontkiemen was zó goed gegaan dat ik veel te veel planten had om te poten. Uiteraard wilde ik die niet zomaar weg doen, maar ik had maar een klein stukje grond voorbereid voor de planten.

Ook omdat het zo goed ging, wil ik dit jaar graag meer verschillende soorten planten kweken, zodat ik over het hele zomer seizoen mooie bloemen kan plukken. Om meer plantjes te laten groeien en ze voldoende ruimte te geven, had ik natuurlijk ook meer ruimte nodig. Die ruimte is er al, omgeploegd en wel. Ik heb het stuk nog niet opgemeten, maar het is ongeveer 100m2 extra naast de stukken van vorig jaar. I’m so excited!

Wat ik daarbij wel belangrijk vind: Tuinieren wil ik als hobby doen, dus met een half uurtje per dag moet ik het onder controle kunnen houden. Omdat ik zelf de neiging om dingen groot aan te pakken, vind ik dat eigenlijk nog het lastigste ;).

3. Een fijn plekje om in de pluktuin te zitten

Een eenvoudig bankje met een tafeltje, daar moet een mooi plekje voor komen. Het lijkt me heerlijk om midden tussen de bloemen te zitten, om te kijken hoe druk de bijtjes zijn. Of om met m’n laptop op tafel om blogs te schrijven. Of om er emmers vol met bloemen op te kunnen plaatsen. Kortom: ik zie mezelf er al zitten.

In de volgende blog vertel ik welke voorbereidingen je moet treffen voor een pluktuin! Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

 

Ik wil alles weten over de pluktuin! Stuur me updates!

* indicates required
E-mailadres *
Voornaam *
 
[lang2]

My picking garden in 2018 was a success. I've really been able to pick a lot of flowers and also get a lot of satisfaction from it. The combination of being outside, hands in the ground and picking from your own garden was even more fun than expected! Last year I already received so many questions about the garden that I thought: in 2019 I will take you with me in everything I learn in the garden. I am convinced that, no matter how small or large your garden, you can enjoy gardening a lot!

Halfway through last summer, I was already making plans for this year's picking garden. Fortunately, spring has finally arrived in the Netherlands and I can almost start sowing the plants. That seemed like a perfect time to start the blog series. I will take you along in all my plans during these blogs. At every step I tell you how you can get started yourself!

What are my plans for 2019?

In 2018 I had made strict choices not to sow too many different plants. In 2019 it can all be a lot bigger and more. And a nice place to sit, that would be the perfect addition :).

1. More different plants

Next year I will try more plants than last year. I haven't dared to count the number of different seeds yet, but there are quite a few. I haven't added an impulse purchase from last week to the collection yet;).

I almost always choose annual plants for seeds. The advantage of annual plants is that they produce flowers the same year and immediately become quite large. I will come back to the choice of plants in a next blog, because I have a lot more to tell about that;).

2. A larger surface

Last year all the plants were actually way too close together, the germination went so well that I had far too many plants to plant. Of course I didn't want to just get rid of them, but I had only prepared a small piece of soil for the plants.

Also because it went so well, I would like to grow more different types of plants this year, so that I can pick beautiful flowers throughout the summer season. In order to grow more plants and to give them enough space, I naturally also needed more space. That space is already there, plowed and well. I have not yet measured the piece, but it is about 100m2 extra next to last year's pieces. I'm so excited!

What I find important: I want to do gardening as a hobby, so with half an hour a day I have to be able to keep it under control. Because I tend to do things big myself, I actually find that the most difficult;).

3. A nice place to sit in the picking garden

A simple bench with a table, we need to find a  nice spot for it. I think it would be wonderful to sit among the flowers, to see how busy the bees are. Or to write blogs with my laptop on the table. Or to place buckets full of flowers on it. In short: I can already see myself there.

In the next blog I will tell you what preparations you need to make for a picking garden! Do you want to stay informed? Then sign up for the newsletter!

 

I want to know everything about the picking garden! Send me updates!

* indicates required
E-mailadres *
First name *
 
 
 
 
 
 
Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items