De beste kalligrafie nib voor beginners: de Nikko G The best nib to start modern calligraphy: the Nikko G

Wat leuk dat je wil beginnen met kalligraferen. Vindt je het ook zo overweldigend: de hoeveelheid nibs die er worden aangeboden!? Toen ik twee jaar geleden begon met Moderne Kalligrafie, had ik werkelijk geen idee welke nibs ik moest bestellen. Volgens mij heb ik een stuk of 20 nibs besteld in de VS en ben ik ze gewoon gaan proberen. Die problemen wil ik jou besparen, in deze blog vertel ik je met welke nib je het beste kan beginnen.

De beste beginnersnib: de Nikko G
Twee jaar geleden wist nog van niks van kalligrafie. Toen ik begon met oefenen kwam de inkt super lastig van de nibs af. Ik legde het probleem bij mezelf, want na veel oefenen kon ik nog steeds niet fatsoenlijk schrijven. Kalligrafie leek ineens niet meer zo heel leuk. Na alle nibs te proberen waren er een aantal nibs waar ik inkt af kon krijgen. Dat voelde als een overwinning! De nib waar ik het eerst mee kon schrijven was de Nikko G, dit was een erg fijne pen om verder mee te oefenen.

Met de Nikko G kalligrafienib kan je het gevoel van een ‘pointed pen’ ervaren, zonder dat je gefrustreerd raakt. De Nikko G is een medium flex nib, en is een vergevende nib als je wat meer druk zet. Wel krijg je met deze pen het gevoel voor het maken van mooie dikke 'downstrokes'. Een bijkomend voordeel van de Nikko G is dat de nib vrij veel inkt 'vasthoudt'. In tegenstelling tot de flexibele nibs, heb je niet meteen een klodder inkt op je papier liggen als je de verkeerde druk uitoefent op de nib.

Je eerste nib is een opstapje 
De eerste nib waar je mee leert schrijven, hoeft niet meteen je favoriete nib te worden. Het helpt je wel bij het leren van de basics van moderne kalligrafie. Begin je te snel met super flexibele nibs, zal je vooral veel inktvlekken op je papier maken. Het zou zonde zijn als je gefrustreerd raakt van de flexibele nibs, terwijl je met de Nikko G al snel veel plezier hebt. Omdat ik meteen met té flexibele pennen wilde kalligraferen, was de ontspanning er snel vanaf. Na een tijdje met de Nikko G te schrijven, stapte ik snel over naar de Zebra G.  Daarna stapte ik snel over naar de Zebra G en nu schrijf ik het liefste met flexibele nibs.

Flexibele kalligrafie pennen zijn stap 2
Zodra je het druk uitoefenen een beetje onder controle hebt, dan is het leuk om flexibelere nibs uit te proberen.  Ik maak snel een blog over flexibele nibs, keep you posted!

Liefs,
Judith

So nice that you want to start with calligraphy! Do you also find it so overwhelming: the amount of different nibs!? When I started Modern Calligraphy two years ago, I had no idea which nibs to order. I think I ordered about 20 nibs in the US and just started trying them. I want to save you those problems, in this blog I will tell you which nib is best to start with.

The best beginner's nib: the Nikko G
Two years ago knew nothing about calligraphy. When I started practicing it was super hard to figure out how I could get the ink off the nib easier. I thought it was my own fault, because after a lot of practice I still couldn't write properly. Calligraphy suddenly didn't seem that much fun anymore. After trying all the nibs there were some nibs where I could get ink off. It felt like victory! The first nib I could write with was the Nikko G, this was a very nice nib to practice with.

With the Nikko G calligraphy nib you can experience the feeling of a "pointed pen" without getting frustrated. The Nikko G is a medium flex nib, and is a very forgiving nib if you put a little more pressure on it. With this nib you get the feeling for making nice thick 'downstrokes'. An additional advantage of the Nikko G is that the nib 'holds' quite a lot of ink. Unlike the flexible nibs, you don't immediately have a blob of ink on your paper if you apply the wrong pressure on the nib.

Your first nib is a stepping stone
The first nib you learn to write with doesn't necessarily have to become your favorite nib. It helps you learn the basics of modern calligraphy. If you start too soon with super flexible nibs, you will mainly make a lot of ink stains on your paper. It would be a shame if you get frustrated with the flexible nibs, while with the Nikko G you can quickly have a lot of fun. Because I immediately wanted to make calligraphy with too flexible pens, the relaxation quickly disappeared. After writing with the Nikko G for a while, I quickly switched to the Zebra G. Now I prefer to write with flexible nibs.

Flexible calligraphy pens are step 2
Once you have some control over the pressure, it's fun to try out more flexible nibs. I will quickly create a blog about flexible nibs, keep you posted!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands