FLORAL FRIDAY // Crêpepapieren Juliet Rose FLORAL FRIDAY // Crepe paper Juliet Rose

Yes, ik begin het te leren :). Een Floral Friday op vrijdag! Deze hele week was ik bizar productief, een heerlijk gevoel. Bij mij kan dat soms zo verschillen, ook afhankelijk van m'n humeur. Ik merk wel echt dat als ik een goede planning maak aan het begin van de week, mijn weken veel productiever zijn. Deze week begon ik ook weer overzichtelijk, drie grote doelen en wat kleinere to-do's. Het is donderdag als ik deze blog schrijf en bijna de hele lijst is al afgevinkt. Deze week komt dat extra goed uit want: vandaag ga ik met de developer van mijn website wat veranderingen doorspreken. Daar word ik zó enthousiast van!! Ik heb heel veel zin om de website toegankelijker en inspirerender te maken voor jullie! <3 Je hoort snel meer over de vorderingen! Nu eerst de tutorial :). 

Ik ga je stap voor stap laten zien hoe je deze bloem kan maken. Beginnend bij de benodigde materialen:

- Dit DIY pakket (ik heb voor alle nieuwe bloemen een DIY pakket gemaakt. In deze pakketten vind je alle materialen die nodig hebt bij het maken van één bloem)

Ga je ze zelf from scratch maken? Dan heb je deze materialen nodig:

Stap 1: Het hart van de bloem
Knip Sjabloon 1, rek de bovenkant van de blaadjes zodat er een mooie bolling ontstaat. Doe lijm op de ongeknipte onderrand, wikkel om de gebogen top van het ijzerdraad. 

Stap 2: Knip en plak de kleine blades
Knip 30 x sjabloon 2 uit roze papier en 10x uit het oranje papier.

Rek het papier ietsje uit, zodat je een kleine bolling krijgt voor de bloemblaadjes.

Nu ga je de bloemblaadjes stapelen, je maakt 10 setjes. Elk gestapeld met vier blaadjes van Roze - Roze - Oranje - Roze. Je bevestigt ze op elkaar aan de onderste rand van de blaadjes. Op elk blaadje doe je dus lijm aan de onderste strook en daar leg je het volgende blaadje op.

Stap 3: Knip en vorm de grotere blaadjes
Knip 15x sjabloon 3 uit roze papier​ en knip 5x sjabloon 3 uit oranje papier. 

Stretch het papier zodat je er een kleine bolling in krijgt.

Weer ga je de bloemblaadjes stapelen, je maakt 5 setjes. Elk gestapeld met vier blaadjes van Roze - Roze - Oranje - Roze. Je bevestigt ze op elkaar aan de onderste rand van de blaadjes. Op elk blaadje doe je dus lijm aan de onderste strook en daar leg je het volgende blaadje op. 

Daarna bevestig je tussen deze blaadjes twee setjes die je bij stap 3 hebt gemaakt.

Stap 4: Bevestig de blaadjes
​Dit gedeelte kan met Tacky Glue, maar gaat het makkelijkste met een lijmpistool.

Bevestig de vijf setjes die net hebt gemaakt aan de steel.

Knip daarna +/- zeven blaadjes met sjabloon 4en vorm deze tot een bloemblaadje. Bevestig deze ook aan de ijzerdraad/steel.

Stap 5: De afwerking
​Knip franjes in de groene strook, doe lijm op de onderste strook. Draai deze dan om de steel heen. 

Draai tot slot de smalle strook groen papier om de steel heen. Gebruik hiervoor tussendoor kleine hoeveelheden lijm.

Nu is je bloem klaar! YOU DID IT! :)

Ik ben super benieuwd hoe het is gelukt! Deel je creaties op Instagram, tag @splendith en gebruik #splendithpaperflowers

​Liefs,
Judith

Ps, mocht er iets niet duidelijk zijn? Stel je vraag in de comments of via: judith@splendith.nl.

Yes, I am starting to learn :). A Floral Friday on Friday! This whole week I was incredibly productive, a wonderful feeling. For me it can differ so much, also depending on my mood. I notice that if I plan well at the start of the week, my weeks are much more productive. This week I also started clearly, three big goals and some smaller to-dos. It's Thursday when I write this blog and almost the entire list has already been checked. This week is especially convenient because: today I am going to discuss some changes with the developer of my website. That makes me so enthusiastic !! I'm really looking forward to making the website more accessible and inspiring for you! <3 You will soon hear more about the progress! Now first the tutorial :).

I am going to show you step by step how to make this flower. Starting with the required materials:

- This DIY package (I made a DIY package for all new flowers. In these packages you will find all the materials you need to make one flower)

Are you making the flowers from scratch? Then you'll need these materials:

Step 1: The heart of the flower
Cut template 1, stretch the top of the leaves to form a nice bulge. Put glue on the uncut bottom edge, wrap around the curved top of the wire.

Step 2: Cut and paste the small blades
Cut 30x template 2 from pink paper and 10x from the orange paper.

Stretch the paper slightly so that you get a small bulge in the petals.

Now you are going to stack the petals, you will make 10 sets. Each stacked with four petals of Pink - Pink - Orange - Pink. You attach them on top of each other at the bottom edge of the leaves. So on each leaf you put glue to the bottom strip and place the next leaf on it.

Step 3: Cut and shape the larger leaves
Cut 15x template 3 from pink paper and 5x template 3 from orange paper.

Stretch the paper so that you get a little bulge in it.

Again you will stack the petals, you will make 5 sets. Each stacked with four petals of Pink - Pink - Orange - Pink. You attach them on top of each other at the bottom edge of the leaves. So on each leaf you put glue to the bottom strip and place the next leaf on it.

Then you attach two sets that you made in step 3 between these leaves.

Step 4: Attach the petals
This part can be done with Tacky Glue, but is easiest with a glue gun.

Attach the five sets you just made to the stem.

Then cut +/- seven petals with template 4 and shape them into a petal. Also attach this to the iron wire / stem.

Step 5: The finish
Cut fringes in the green strip, put glue on the bottom strip. Then turn it around the stem.

Finally, wrap the narrow strip of green paper around the stem. Use small amounts of glue in between.

Now your flower is ready! YOU DID IT! :)

I am super curious how it turned out! Share your creations on Instagram, tag @splendith and use #splendithpaperflowers

Love,
Judith

Ps, is anything unclear? Ask your question in the comments or via: judith@splendith.nl.

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands