HOE GEBRUIK JE // een zegelstempel? HOW TO USE // a wax seal stamp?

Al een tijdje staan de mooie zegelstempels van Stamptitude in de shop. Met een zegelstempel kan je jouw kaarten nog mooier en persoonlijker maken. Is het niet prachtig als je een kaart ontvangt dat deze is verzegelt met een mooie stempel? Stamptitude maakt in samenwerking met getalenteerde kalligrafen en ontwerpers prachtige zegelstempels. Die maken jouw uitnodigingen zeker een stukje mooier.

Het is eindelijk tijd een korte tutorial te maken. Want hoe gebruik je een zegelstempel? Ik laat het je zien in deze blog mét video.

Stap 1: Leg alle spullen klaar

  • Wax
  • Zegelstempel
  • Kaart/envelop
  • Kaars
  • Lepel

Stap 2: Smelt de zegelwax
Plaats de wax stick op een metalen lepel en verwarm deze voorzichtig van onder met het gebruik van een kaartje.

De wax sticks van Stamptitude zijn bewust uitgevoerd zonder lont. Het gebruik van een directe vlam zorgt voor roetvlekken op het zegel. Door een lepel te gebruiken krijg je de mooiste zegels.

Je kan deze stap ook doen met een lijmpistool. Je hebt dan de wax zegel voor lijmpistool nodig en een lijmpistool.

Stap 3: Schenk de wax op de goede plek
Omcirkel de outline van de stempel met potlood, en schenk daar precies genoeg wax op, dat het de hele cirkel vult. Zorg dat de stempel vast klaar ligt bij deze stap. Na een tijdje weet je dan goed hoeveel wax je ongeveer nodig hebt.

Stap 4 Plaats de stempel
Druk de stempel stevig in de wax en houdt deze dan 10-15 seconden vast. Haal hem niet eerder weg. Als de wax is afgekoeld, kan je de stempel optillen zonder er moeite voor te doen. Als hij er niet meteen losgaat is de wax nog niet droog.

Je ziet het ook allemaal in de video:

Troubleshooting:
Heb je niet lang genoeg gewacht met de stempel loshalen? Probeer de wax er dan niet uit te peuteren. Gebruik de stempel simpelweg nog een keer. Dan gaan de restjes vanzelf mee.

Wil je snel na elkaar kunnen stempelen? Dan kan je eventueel de stempel tussendoor koelen met ijs. Maak de stempel daarna dan wel goed droog voordat je hem weer gebruikt.

That’s it! Heb je nog vraagjes? Laat het dan vooral weten in de comments!

Liefs,
Judith

The beautiful stamps of Stamptitude have been in the shop for a while. With a seal stamp you can make your cards even more beautiful and personal. Isn't it wonderful when you receive a card that is sealed with a beautiful stamp? Stamptitude makes beautiful seal stamps in collaboration with talented calligraphers and designers. They certainly make your invitations a bit more beautiful.

It's finally time to make a short tutorial. Because, how do you use a seal stamp? I'll show you in this blog with video.

Step 1: Get all the stuff ready

  • Wax
  • Seal stamp
  • Card / envelope
  • Candle
  • Spoon


Step 2: Melt the sealing wax
Place the wax stick on a metal spoon and gently heat it from the bottom using a card.

The Stamptitude wax sticks are deliberately designed without a wick. Using a direct flame will cause soot stains on the seal. By using a spoon you get the most beautiful seals.

You can also do this step with a glue gun. You then need the wax seal for glue gun and a glue gun.

Step 3: Pour the wax in the right place
Circle the outline of the stamp with a pencil, and pour just enough wax on it to fill the entire circle. Have the stamp ready for this step. After a while you will know exactly how much wax you need.

Step 4 Place the stamp
Press the stamp firmly into the wax and then hold it for 10-15 seconds. Don't take him out sooner. When the wax has cooled, you can lift the stamp without making any effort. If it does not come off immediately, the wax isn't dry yet.

You can also see it all in the video:

Troubleshooting:
Have you not waited long enough to release the stamp? Don't try to pick the wax out. Simply use the stamp again. The leftovers will automatically go along.

Do you want to be able to stamp in quick succession? Then you can cool the stamp in between with ice. Then dry the stamp well before you use it again.

That's it! Do you have any questions? Let us know in the comments!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands