Vergelijking boeken papieren bloemen maken Comparison for books about making paper flowers

Twee nieuwe boeken in de shop! Super mooie boeken, vol met inspiratie! Als je bloemen wil gaan maken, kan ik me voorstellen dat het lastig is om ergens te beginnen. Een boek of een workshop kan je dan een fijn begin geven. DIY boeken die mooi zijn uitgevoerd, daar heb ik echt een zwak voor! Heerlijk om in een grote boekhandel door een mooie collectie te gaan. Helaas valt het aanbod dan al snel tegen, en is internet your best option.

Er zijn geen Nederlandse boeken voor het maken van papieren bloemen, dus alle drie de boeken zijn Engels uitgevoerd. Zelf vind ik het erg lastig om een boek van internet kopen, vandaar dat ik in deze blog een korte intro en een inkijkje geef in de boeken. In de komende maanden verschijnen er nog een aantal mooie titels die ik al heb ingekocht! Nu nog even wachten totdat ze verkrijgbaar zijn :). Deze drie boeken zijn al een heel mooi begin van de collectie. Let's get started!

The exquisite book of paper flowers transformations
Ondertussen ben ik al een paar keer gestruikeld over het woord exquisite haha, niet de makkelijkste titel. Ik heb dit boek eigenlijk meteen ingekocht op basis van de cover. Tja, ik hou gewoon van mooie afbeeldingen en de cover gaf me veel vertrouwen in het boek. Een boek kan heel interessant zijn maar is veel inspirerender als het mooi is vormgegeven, toch?! Gelukkig, it's NOT just the cover :). In het boek staan heel veel mooie bloemen. Er waren meteen een aantal bloemen die ik graag meteen wilde gaan maken.

Ik heb 1 bloem gemaakt om uit te proberen, de malletjes waren perfect en ik maakte de bloem dus super easy. Daarne ben ik aan de slag gegaan om er mijn eigen versie van te maken. Per bloem worden er wel 4 pagina's gewijd, genoeg informatie en foto's dus!

The exquisite book of paper flowers
Het eerste boek van Livia Cetti heeft nagenoeg dezelfde basis als haar tweede boek. Wel voor alles is andere fotografie, tekst en bloemen gebruikt. Sommige technieken zijn in dit boek uitgebreider behandeld en andersom. In het boek zijn weer totaal andere bloemen behandeld dan het tweede boek. De boeken zijn dus echt een aanvulling op elkaar. De bloemen die je op de foto bij 'Part 2' ziet worden allemaal behandeld in dit boek. De fotografie is wat minimalistischer. 

Paper to Petal
Een boek met heel veel inspiratie voor mooie decoratie en prachtige bloemen. Sommige bloemen uit het boek zijn heel realistisch, anderen weer totaal niet. Er wordt veel aandacht aan de toepassing gegeven, zoals je ziet op de foto's. De tutorials zijn wat compacter dan bijvoorbeeld de boeken van Levia Cetti. Wel staan er een stuk meer bloemen stap voor stap uitgelegd, maar liefst 75 stuks. Wat ik ook een pluspunt vind: het boek is in Hardcover uitgevoerd. Dit vind ik altijd zo'n upgrade voor een boek!

Het boek is opgedeeld in inspiratie, tutorials, toepassing. In het begin zijn alle bloemen mooi per stuk gestyled, daarna volgen de tutorials met één of twee pagina's per bloem, en daarna worden de bloemen in een toepassing gebruikt. Ik hou van alle kleuren en de fantasierijke bloemen!

Eindoordeel: Wil je bijna levensechte bloemen gaan maken? Dan zou ik een boek van Levia Cetti kiezen. Ben je opzoek naar leuke inspiratie voor verschillende toepassingen en hoeven de bloemen niet allemaal zo levensecht te zijn? Dan zou ik het boek Paper to Petal kiezen. 

Heb jij nog tips voor mooie boeken? Let me know in the comments!

Liefs,
Judith

Two new books in the shop! Super beautiful books, full of inspiration! If you want to make flowers, I can imagine that it is difficult to start somewhere. A book or a workshop can give you a good start. I really have a soft spot for DIY books that are beautifully executed! Wonderful to go through a beautiful collection in a large bookstore. Unfortunately, the offer is quickly disappointing, and the internet is your best option.

There are no Dutch books for making paper flowers, so all three books are in English. I personally find it very difficult to buy a book from the internet, which is why I give a short intro and an insight into the books in this blog. In the coming months there will be a number of great titles that I have already purchased! Now just wait until they are available :). These three books are a very nice start to the collection. Let's get started!

The exquisite book of paper flowers transformations
In the meantime I have stumbled on the word exquisite a few times haha, not the easiest title. I actually immediately bought this book based on the cover. Well, I just love beautiful images and the cover gave me a lot of confidence in the book. A book can be very interesting but is much more inspiring when it is beautifully designed, right ?! Fortunately, it's NOT just the cover :). The book contains many beautiful flowers. There were immediately a number of flowers that I wanted to start making immediately.

I made 1 flower to try out, the templates were perfect and I made the flower super easy. After that I started to make my own version of it. 4 pages are devoted to each flower, so enough information and photos!

The exquisite book of paper flowers
Livia Cetti's first book has almost the same basis as her second book. Different photography, text and flowers have been used for everything. Some techniques are covered in more detail in this book and vice versa. The book deals with completely different flowers than the second book. So the books really complement each other. The flowers you see in the photo at 'Part 2' are all covered in this book. Photography is a bit more minimalistic.

Paper to Petal
A book with a lot of inspiration for beautiful decoration and beautiful flowers. Some flowers from the book are very realistic, others are not at all. Much attention is paid to the application as you can see in the pictures. The tutorials are a bit more compact than Levia Cetti's books, for example. There are, however, a lot more flowers explained step by step, no less than 75 pieces. What I also think is a plus: the book is printed in Hardcover. I always think this is such an upgrade for a book,

The book is divided into inspiration, tutorials, application. In the beginning all flowers are beautifully styled individually, then the tutorials follow with one or two pages per flower, and then the flowers are used in an application. I love all the colors and the imaginative flowers!

 

Final verdict: Do you want to make almost lifelike flowers? Then I would choose a book by Levia Cetti. Are you looking for fun inspiration for different applications and do the flowers not all have to be so lifelike? Then I would choose the book Paper to Petal.

Do you have any tips for beautiful books? Let me know in the comments!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands