Doorgaan naar content
Op werkdagen voor 16.00u besteld, dezelfde dag verzonden!
Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

Beginnen met Illustreren, hoe doe je dat? | How to start with illustrating?

door Judith Joosten 08 Apr 2019

Ben jij ook zo gek op alle mooie illustraties die je overal voorbij ziet komen? Zou je zelf ook lekker aan de slag willen gaan met het maken van leuke illustraties, maar ben je bang dat ze niet mooi genoeg zijn? In deze blog zal ik je uitleggen waarom illustreren helemaal niet zo moeilijk is en dat jij het ook kan!

Wat is illustreren?
Illustreren is het visualiseren van een boodschap of een verhaal. Een illustratie kan tekst versterken en verduidelijken, maar ook op zichzelf een verhaal vertellen. Illustreren is niet hetzelfde als tekenen. Tekenen is een stuk vrijer, terwijl je met illustreren veel meer bezig bent met een concept: wat wil je precies tekenen? Wat wil je overbrengen? Welk verhaal wil je vertellen? Er wordt veel meer over nagedacht dan bij tekenen. Eigenlijk doe je met illustreren aan storytelling: je gebruikt illustraties om een verhaal te vertellen. Hierbij kun je je echt onderscheiden met een bepaalde stijl. Dit is ook weer van invloed op hoe het verhaal verteld wordt. Wat ook belangrijk is, is de compositie. Een goede compositie versterkt je illustratie en zorgt ervoor dat het aandacht trekt. Hier kun je veel mee experimenteren. Kortom: er zijn best veel dingen om op te letten als je gaat illustreren.

Welke materialen kan ik gebruiken?
Er zijn geen regels over welke materialen je moet gebruiken bij illustreren. Alles mag en alles kan! Zo kun je ervoor kiezen om te werken met allerlei soorten potloden of verf, maar ook met stiften, markers, fineliners en andere pennen. Misschien gooi je het juist liever over de digitale boeg en ga je aan de slag met digitale illustraties. Elk materiaal geeft een ander resultaat, dus probeer vooral alles uit en ontdek waarmee jouw illustraties het mooist uit de verf komen! Denk hierbij niet alleen aan het uitproberen van acrylverf terwijl je normaal gesproken graag met potloden illustreert, maar ander papier uittesten kan ook heel leuk zijn! Illustreer bijvoorbeeld eens op bruin papier met alleen fineliners en een wit potlood of witte pen. Je hebt hiermee gelijk weer andere mogelijkheden en effecten. Vergeet alleen niet dat het belangrijkste is dat je plezier hebt met illustreren, welke materialen je dan gebruikt maakt niet zoveel uit.

Maar wat ga ik dan tekenen?
Wil je aan de slag, maar word je aangestaard door een lege pagina? Pak de meest eenvoudige materialen die je hebt en ga 15 minuten lang tekenen. Kies iets uit je directe omgeving en ga dat natekenen! Je kunt natuurlijk ook dingen natekenen van foto’s, plaatjes van het internet, magazines, alles wat je maar kunt bedenken. Ook is illustreren heel erg leuk te doen op reis. Het is weer eens wat anders dan fotograferen en je maakt je reis veel bewuster mee als je al het moois dat je ziet probeert na te tekenen of schilderen.

Soms heb je gewoon niet zoveel inspiratie of is het moeilijk om te starten met illustreren. Wat ik dan altijd fijn vind, is om een bord te hebben op Pinterest waar ik al mijn inspiratie verzamel. Als je daarnaar kijkt ben je in no time geïnspireerd en heb je weer genoeg ideeën om op papier te zetten! Het leuke hiervan vind ik ook dat je super veel verschillende stijlen ontdekt die je weer kunt uitproberen. Word je liever iets meer verrast? Doe dan mijn wekelijkse tekenopdracht. Elke week post ik een tekenopdracht op Instagram met een aantal referentie afbeeldingen. Kies er eentje uit die jou het meest aanspreekt en ga lekker aan de slag! Schets eerst globaal de lijnen met een potlood en maak het daarna af met bijvoorbeeld een fineliner, gouache of waterverf. Wie weet begint het dan wel te kriebelen en zit je voor je het weet de rest van de dag te illustreren!

Een oefening om de lege pagina te voorkomen

 • Schrijf random een aantal woorden op en gooi ze in een potje. Wil je graag een illustratie maken in een thema, schrijf dan een groep woorden in hetzelfde thema en schrijf ook een groep wat meer random woorden op.
 • Als je wil gaan tekenen dan pak je er 2 papiertjes uit. Stel je hebt ‘verliefd’ en een ‘beer’, dan teken je iets waarbij je deze twee woorden combineert.
 • Repeat ;).

Hoe ga ik beginnen?
Dan de grote vraag: hoe ga ik beginnen met illustreren? Eigenlijk is het heel simpel: je kunt het gewoon doen. Je kan leren illustreren door heel veel te tekenen. Als je bang bent om fouten te maken, raad ik je aan om te beginnen met een potlood en wat papier. Dan kun je nog makkelijk gummen! Als je je wat comfortabeler voelt met illustreren kun je aan de slag met bijvoorbeeld een fineliner of een balpen. Dit geeft ook weer een heel ander effect dan een potlood!

Wat heel leuk is, is om een schetsboekje en een potlood overal mee naartoe te nemen. Gebruik dit om elke dag, waar je ook bent, van alles en nog wat uit je dagelijkse leven op papier te tekenen. Probeer jezelf aan te leren om overal iets in te zien, aangezien inspiratie overal om je heen is! Het gaat hierbij niet per se om je illustratie skills verbeteren (al gebeurt dat natuurlijk wel als je veel tekent!), maar meer om comfortabeler te worden met regelmatig tekenen. Na een tijdje zul je merken dat je veel makkelijker begint met tekenen en minder druk op jezelf legt.

Enjoy the process
Uiteindelijk draait het allemaal om de juiste mindset. Illustreer omdat je het leuk vindt! Als je een rondje gaat wandelen doe je dat niet omdat je van de ene plek naar de andere wilt gaan, maar omdat je graag even buiten wilt zijn. Dat geldt natuurlijk ook gewoon voor illustreren. Probeer gewoon te genieten van de tijd die je spendeert aan het bekijken van iets terwijl je het op papier probeert te verwerken. Wees niet ongeduldig! Illustreren werkt ook heel rustgevend na bijvoorbeeld een dag werken.

Om te leren tekenen is het belangrijk om jezelf de tijd te gunnen om het te leren. Je leert niet in één week om in jouw stijl te illustreren. In het begin zal het eindresultaat niet meteen zijn wat je in gedachten had. Het is makkelijk om jezelf daarover te frustreren, maar waarom geniet je niet gewoon van het proces. Geniet dus van het illustreren, en probeer het eindresultaat los te laten. Je wordt echt wel beter: doen, doen, doen! :)

Je eigen stijl ontwikkelen
Iedereen heeft een eigen stijl. Wat is nou de beste manier om erachter te komen wat jouw stijl is? Door veel te illustreren! Als je elke dag 15 minuten illustreert, zie je binnen korte tijd. een duidelijke eigen stijl in je werk. Vergeet ook vooral niet dat je illustraties niet 100% perfect en realistisch hoeven te zijn. Het is juist leuk om je eigen draai eraan te geven. Hierdoor wordt het ook weer meer je eigen stijl. Illustraties met een eigen karakter zijn juist zo leuk!

Een leuke oefening om je eigen stijl te ontwikkelen:

 • Neem een voorwerp in gedachten, bijvoorbeeld een bloem of een huisdier.
 • Zoek een afbeelding op internet en teken het onderwerp precies na. Je schets eerst de basisvormen en details met potlood en pak daarna je pen of verf om het in te vullen.
 • Leg daarna de foto weg, neem de basis vormen over en geef er je eigen draai aan. Omdat je het net nog heb getekend weet je de basisvormen nog goed. Maak bij de nieuwe tekening de ogen wat groter, gebruik je favoriete kleuren of wat dan ook.
 • Herhaal deze oefening talloze keren met allerlei verschillende onderwerpen.

Boeken
Vind je het fijn om eerst wat inspiratie op te doen of wil je je nog wat meer inlezen over illustreren? In mijn shop heb ik een aantal hele leuke boeken daarover! Bijvoorbeeld ’50 ways to draw your beautiful ordinary life’, waar Flow-illustratoren van over de hele wereld aan hebben meegewerkt. In dit boek vind je 50 geïllustreerde lessen om voorwerpen te leren tekenen uit het dagelijks leven. Heel leuk om mee te oefenen en er een challenge van te maken! Een ander leuk boek is ‘Draw your day’ van Samantha Dion Baker. Zij geeft je veel tips en inspiratie voor het maken van je eigen tekendagboek. Wat heel erg leuk is aan dit boek is dat er een hoofdstuk in zit waarbij ze vertelt dat het eindresultaat niet het belangrijkste is en dat tekenen vooral heel leuk is.

Conclusie
Het is dus helemaal niet moeilijk om te beginnen met illustreren. Het enige wat ervoor kan zorgen dat het moeilijk is, is je eigen mindset. Probeer jezelf dus lekker vrij te laten en te genieten van het creatief bezig zijn. Als je het lastig vindt om in je eentje aan de slag te gaan kun je ook een buddy zoeken waarmee je een middag samen kunt illustreren! Dat is super gezellig en je kunt ook veel van elkaar leren.

Liefs,
Judith

[lang2]

Do you also love all the beautiful illustrations that you see everywhere? Would you also like to get started with making nice illustrations, but are you afraid that they won't beautiful enough? In this blog I'll explain why illustrating isn't that difficult at all and that you can do it too!

What's illustrating?
Illustrating is the visualization of a message or a story. An illustration can strengthen and clarify text, but also tell a story in itself. Illustrating is not the same as drawing. Drawing is a lot more free, while illustrating is much more concerned with a concept: what exactly do you want to draw? What do you want to convey? Which story do you want to tell? Much more thought went into an illustration compared with a drawing. You actually illustrate stories: you use illustrations to tell a story. You can really distinguish yourself with a certain style. This also influences how the story is told. What's also important is the composition. Good composition enhances your illustration and makes it draw attention. You can experiment a lot with this. In short: there are quite a few things to pay attention to when you illustrate.

Which materials can I use?
There are no rules about what materials to use when illustrating. Everything is allowed and everything is possible! You can choose to work with all kinds of pencils or paint, but also with pens, markers, fineliners and other pens. Maybe you prefer to go digital and get started with digital illustrations. Each material gives a different result, so try everything out and discover what makes your illustrations stand out the most! Don't just think about trying out acrylic paint while you normally like to illustrate with pencils, but testing out other papers can also be a lot of fun! For example, illustrate on brown paper with only fineliners and a white pencil or white pen. You immediately have other possibilities and effects. Just don't forget that the most important thing is that you have fun illustrating, which materials you use doesn't matter that much.

But, what do I draw?
Do you want to get started, but are you stared at by an empty page? Grab the simplest materials you have and start drawing for 15 minutes. Choose something from your immediate environment and start drawing it! Of course you can also copy things from photos, pictures from the internet, magazines, anything you can think of. Illustrating is also fun to do while traveling. It's something different than photography and you experience your journey much more consciously if you try to draw or paint all the beautiful things you see.

Sometimes you just don't have that much inspiration or it's difficult to start illustrating. I like to have a board on Pinterest where I collect all my inspiration. If you look at the board you'll be inspired in no time and you will have enough ideas to put on paper! A nice thing about this is that you discover so many different styles that you can try out again. Would you rather be surprised a bit more? Then do my weekly drawing assignment. Every week I post a drawing assignment on Instagram with a number of reference images. Choose one that appeals to you the most and get started! First roughly sketch the lines with a pencil and then finish it off with, for example, a fineliner, gouache or watercolor. Who knows, it might start to itch and before you know it you'll be illustrating the rest of the day!

An exercise to avoid an empty page

 • Write down a number of words randomly and throw them in a jar. If you would like to make an illustration in a theme, write a group of words in the same theme and also write down a group of more random words.
 • If you want to start drawing, take out 2 pieces of paper. For example: you have "in love" and a "bear", then you draw something combining these two words.
 • Repeat;).

How do I start?
Then the big question: how do I start illustrating? It's actually very simple: you can just do it. You can learn to illustrate by drawing a lot. If you're afraid of making mistakes, I recommend starting with a pencil and some paper. Then you can still easily erase! If you feel more comfortable with illustrating, you can get started with, for example, a fineliner or a ballpoint pen. This also gives a completely different effect than a pencil!

It's great to take a sketchbook and pencil everywhere you go. Use this to draw anything and everything from your daily life on paper every day, wherever you are. Try to teach yourself to see something everywhere, as inspiration is all around you! This isn't necessarily about improving your illustration skills (although of course that happens if you draw a lot!), but more about becoming more comfortable with drawing regularly. After a while you will notice that you start drawing much easier and put less pressure on yourself.

Enjoy the process
Ultimately, it's all about the right mindset. Illustrate because you like it! If you are going for a walk, you don't do that because you want to go from one place to another, but because you want to be outside for a while. Of course, this also applies to illustrating. Just try to enjoy the time you spend viewing something while trying to process it on paper. Don't be impatient! Illustrating is also very relaxing after a day of work, for example.

To learn to draw, it's important to give yourself the time to learn. You don't learn to illustrate in your style in one week. In the beginning, the end result will not immediately be what you had in mind. It's easy to frustrate yourself about that, but why not just enjoy the process. So enjoy illustrating and try to let go of the end result. You will get better, really just do, do, do! :)

Develop your own style
Everyone has their own style. What's the best way to find out what your style is? By illustrating a lot! If you illustrate 15 minutes every day, you will see within a short time. A clear own style in your work. Don't forget that your illustrations don't have to be 100% perfect and realistic. It's fun to put your own spin on it. This also makes it more your own style. Illustrations with their own character are just so much fun!

A fun exercise to develop your own style:

 • Think of an object, such as a flower or a pet.
 • Find an image on the internet and trace the subject exactly. You first sketch the basic shapes and details with pencil and then grab your pen or paint to fill it in.
 • Then put the photo away, copy the basic shapes and give it your own twist.
 • Because you just drew it, you still remember the basic shapes. Make the eyes a bit bigger with the new drawing, use your favorite colors or whatever.
 • Repeat this exercise numerous times with a variety of topics.

Books
Do you like to get some inspiration first or do you want to learn more about illustrating? In my shop I have some really nice books about that! For example, "50 ways to draw your beautiful ordinary life", which Flow illustrators from all over the world contributed to. In this book you will find 50 illustrated lessons to learn to draw objects from everyday life. Very nice to practice and make it a challenge! Another nice book is "Draw your day" by Samantha Dion Baker. She'll give you many tips and inspiration for making your own drawing diary. What's really nice about this book is that there is a chapter in which she tells that the end result is not the most important and that drawing is especially fun.

Conclusion
So it's really not that difficult at all to start illustrating. The only thing that can make it difficult is your own mindset. So try to release yourself and enjoy being creative. If you find it difficult to get started on your own, you can also find a buddy with whom you can illustrate an afternoon together! That's so much fun and you can also learn a lot from each other.

Love,
Judith

Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items