ALLES OVER // Brushpennen voor handlettering!

Brushpennen: juist, weer zo'n ding waar ontzettend veel keuze in is! In deze blog laat ik je de verschillen zien tussen de volgende brushpennen: Kuretake Hikkei, Pentel Touch, Tombow Fudenosuke soft en hard, Tombow ABT, Artline Stix en de Ecoline Brushpen.

De eerste vier zijn brushpennen met een wat dunnere punt, waardoor je er een kleinere letter mee kan schrijven. De Tombow ABT, Artline Stix en Koi brushes (niet in het overzicht) zijn brushpennen met een dikkere punt. Na de korte intro en het overzicht benoem ik kort de voor- en nadelen per brushpen. 

Welke brushpen moet ik nu kiezen voor brushlettering?
Ik krijg regelmatig de vraag: wat moet ik nu kiezen als ik ga beginnen met brushlettering. Een vraag die helemaal begrijpelijk is! Alle brushpennen die ik in de shop verkoop, heb ik getest en zijn van mooie kwaliteit. Dé pen die iedereen fijn vindt, bestaat eigenlijk niet. Welke het fijnste voor jou zal werken kan ik moeilijk zeggen. Het is echt afhankelijk van welk schrift je mooi vindt en welke pen nu fijn in jouw hand ligt en welke pen jou nu echt ligt. Maar: I got you covered! 

Zoals je waarschijnlijk eerder al hebt gelezen: ik test pennen altijd voordat ik ze in de shop zet. Niet alle pennen blijven over nadat ik ze heb getest. De pennen die ik verkoop zijn allemaal brushpennen die helemaal geschikt zijn voor brushlettering! Whoopwhoop! Ik heb dus al een selectie voor je gemaakt. Je kan dus met een gerust hart één of meerdere brushpennen uit overzicht bestellen. En is er een klein minpunt aan de brushpen? Dan benoem ik die gewoon eerlijk, zodat je weet waar je aan toe bent. 

Let's get started!

Kuretake Hikkei
De inkt is op waterbasis en nadat hij opgedroogd is is deze waterproof. De dikte van de lijn varieert van ongeveer 0,18mm tot 1mm. (inmiddels ook 2 andere maten beschikbaar in de shop) De Kuretake Hikkei pocket brushpen is alleen verkrijgbaar in zwart. Met de Kuretake krijg je veruit de dunste upstrokes (de lijntjes die omhoog gaan met schrijven). 

Pluspunten:

 • Makkelijk dunne lijnen, ook bij upstrokes voel je goed waar de waar de pen heen gaat ipv dat hij over het papier 'zweeft'
 • Duidelijk verschil dunne en dikke lijnen

Nadelen:

 • Deze pen alleen beschikbaar in zwart. 

Pentel Touch (€2,50)
De Pentel Touch is een brushpen die verkrijgbaar is in twaalf verschillende leuke kleurtjes. De lijnen van de brushpen varieren van 0.3mm tot 0.7mm. Het is dus een fijne brushpen voor een kleiner schrift, of een dunnere lijn. De kleuren zijn consistent en helder. Inkt is op waterbasis. Leuk weetje: de pen is voor 81% gemaakt van gerecycled plastic, er zit een kleine sparkle in het plastic. Ze zijn ook als complete sets verkrijgbaar; de normale en de pastel set.

Pluspunten​:

 • De brushpen is in verschillende mooie kleuren verkrijgbaar.

Nadelen​:

 • uhm?

Tombow Fudenosuke soft+ hard (€3,79)
De Fudenosuke brush pen is een Japanse pen met een zachte of een harde punt. De inkt van de pen is sneldrogend. Deze Fudenosuke pen is heel goed geschikt voor kalligrafie, handlettering en schetsen. De inkt is watergedragen en de Fudenosuke pen is gemaakt van gerecycled plastic. Wat ook fijn is: de inkt geeft geen geurtjes af! :) Toch wel fijn om geen vieze geuren op te snuiven als je geconcentreerd boven je werk hangt :). 

Wat ook leuk is, schrijf je sneller met deze pen krijg je een mooi effect! 

Bij deze pen kan je kiezen uit een zachte en een harde pen. Wat is het verschil?

 • Als ik de harde pen gebruik bij lettering, krijg ik dunnere 'upstrokes'. Ik vind het fijn om een stevigere punt te hebben, vooral omdat ik meestal hard op een pen druk. Duw je minder hard op een pen, dan vind je misschien de zachte pen fijner.
 • De zachte pen is (vanzelfspreken) net wat flexibeler (het verschil is klein).

Tombow ABT (€3,79)
Als er een brushpen in veeel kleuren beschikbaar is, dan is het wel de Tombow Dual brush ABT. De stift heeft zowel een gewone stift als een brushtip. Het is een hele fijne brushpen en verkrijgbaar in super veel kleuren. 

Pluspunten:

 • Mega kleurenpalet
 • Het extra dunne stiftje wat ook op de brushpen zit, is super handig om dunne strookjes mee te tekenen.

Nadelen:

 • De Tombow ABT is wel een fragiele brushpen, hij heeft wat liefde nodig. Gebruik hem liever niet op papier met structuur maar liever op Bristol papier

Koi Brushpen
De Sakura Koi Brushpennen hebben een fijne grip en hebben een zachte brushpunt. De penseelpunt vormt zich steeds weer snel naar de originele vorm. Deze brushpennen hebben ook op water gebaseerde inkt, je kan dus 'blenden' met deze inkten. 

Pluspunten:

 • Geurloos
 • Verkrijgbaar in fijne kleurtjes
 • Stevige punten​

Nadelen:

 • Kleurtjes nu alleen verkrijgbaar in sets

Artline Stix Set van 6 (€7,95)
Je hebt ongetwijfeld de Artline StiX Brushpennen al een keer op Instagram voorbij zien komen. De Stix brushmarkers zijn eigenlijk bedoeld voor kinderen maar vanwege de flexibele penpunt zijn veel handletteraars fan van de Artline StiX brush pennen. Er komt vrij veel inkt uit de pen waardoor ze heel goed geschikt zijn voor blenden.

Pluspunten:

 • Deze brushpennen krijgen van zichzelf een verloop in de kleur bij het tekenen. Daarnaast kan je ook heel fijn meerdere kleuren met elkaar blenden.

 

Nadelen:

 • Alleen nog maar verkrijgbaar in sets van 6

Ecoline Brushpen (€2,49)
De Ecoline brush pen van Talens is heel makkelijk in gebruik. De brushpen is klaar voor gebruik en is te gebruiken voor zowel dunne als dikke lijnen. In de shop vind je 29 kleuren van de Ecoline brush pennen en daarnaast ook een blender. Op de kleurenkaart zie je naast de getallen ook een penseelpunt staan; die kleuren Ecoline brushpennen zijn verkrijgbaar in de shop! Met de blender kan je makkelijk kleuren mengen of iets zachter maken.

Gebruik je de Ecoline brush voor handlettering, de stiften hebben het verloop dat je ook hebt wanneer je een penseel gebruikt. De brushpen is dus niet steeds compleet dekkend. 

De pen kan je goed gebruiken in combinatie met Ecoline uit de normale potjes. De Ecoline brushpennen zijn ook verkrijgbaar in sets van 5 en 10.

En een handige tip: Als je de pennen iets te lang heb laten liggen zonder dop, dan kan je ze makkelijk in water dippen en you're good to go. 

Pluspunten:

 • Te gebruiken met de standaard Ecoline kleurtjes. 

 

Nadelen:

 • De brushpennen hebben een dikke punt, ik vind het lastig om dunne lijnen te maken. 

 

 

Dit is alweer het einde van de brushpennen test voor handlettering. Heb je nog vraagjes? Stel je vooral in de comments!

Oh en er volgt nog een deel waarin in de rest van de brushpennen uit de shop uitgebreidt laat zien! I'm working on it!

Liefs,
Judith

Brushpens: right, another thing with a lot of choice! In this blog I will show you the differences between the following brush pens: Kuretake Hikkei, Pentel Touch, Tombow Fudenosuke soft and hard, Tombow ABT, Artline Stix, and the Ecoline Brushpen.

The first four are brush pens with a somewhat thinner tip, so you can write a smaller letter with them. The Tombow ABT, Artline Stix and Koi brushes (not in the overview) are brush pens with a thicker tip. After the short intro and overview, I will briefly mention the pros and cons per brushpen.

Which brush pen should I choose for brush lettering?
I regularly get the question: what should I choose when I start with brushlettering. A question that is completely understandable! I've tested all brush pens that I sell in the shop to make sure that they are of good quality. The pen that everyone likes doesn't exist. It is difficult to say which one will work best for you. It really depends on which writing you like, which pen is comfortable in your hand, and which pen really suits you. But: I got you covered!

As you have probably read before: I always test pens before I put them in the shop. Not all pens remain after I test them. The pens that I sell are all brush pens that are completely suitable for brush lettering! Whoopwhoop! So I already made a selection for you. You can order one or more brush pens from this overview with confidence. And is there a small downside to the brushpen? Then I just name it honestly, so that you know where you stand.

Let's get started!

Kuretake Hikkei
The ink is water-based and after it has dried it is waterproof. The line thickness varies from about 0.18mm to 1mm. (now also 2 other sizes available in the shop) The Kuretake Hikkei pocket brushpen is only available in black. With the Kuretake you get by far the thinnest upstrokes (the lines that go up with writing).

Pros:

 • Easy thin lines,
 • Also with upstrokes you can feel where the pen is going instead of 'floating' over the paper
 • Clear difference between thin and thick lines

Cons:

 • This pen is only available in black.

Pentel Touch (€2,50)
The Pentel Touch is a brush pen that is available in twelve different fun colors. The lines of the brushpen vary from 0.3mm to 0.7mm. So it is a nice brush pen for a smaller writing, or a thinner line. The colors are consistent and bright. Ink is water based. Fun fact: the pen is 81% made of recycled plastic, there is a small sparkle in the plastic. They are also available as complete sets; the normal and the pastel set.

Pros:

 • The brushpen is available in various beautiful colors.

Cons:

 • uhm?

 

Tombow Fudenosuke soft+ hard (€3,79)
The Fudenosuke brush pen is a Japanese pen with a soft or hard point. The pen's ink dries quickly. This Fudenosuke pen is very well suited for calligraphy, hand lettering and sketching. The ink is water-based and the Fudenosuke pen is made from recycled plastic. What's also nice: the ink doesn't give off odors! :) It's nice not to smell bad smells when you're hanging concentrated above your work :).

What's also nice, if you write faster with this pen you get a nice effect!

With this pen you can choose from a soft and a hard pen. What is the difference?

 • When I use the hard pen for lettering, I get thinner upstrokes. I like having a firmer tip, especially since I usually press hard on a pen. If you push less hard on a pen, you may like the soft pen better.
 • The soft pen is (of course) a bit more flexible (the difference is small).

Tombow ABT (€3,79)
If a brush pen is available in many colors, it's the Tombow Dual brush ABT. The pen has both a regular pen and a brush tip. It is a very nice brushpen and available in many colors.

Pros:

 • Mega color palette
 • The extra thin marker that is also on the brushpen, is super handy for drawing thin strips.

Cons:

 • The Tombow ABT is a fragile brushpen, it needs some love. Don't use it on textured paper, but rather on Bristol paper.

Koi Brushpen
The Sakura Koi Brushpens have a nice grip and a soft brush tip. The brush tip quickly forms to its original shape over and over again. These brush pens also have water-based ink, so you can 'blend' with these inks.

Pros:

 • Odorless
 • Available in fine colors
 • Solid points

Cons:

 • Colors now only available in sets

Artline Stix Set van 6 (€7,95)
You have undoubtedly seen the Artline StiX Brush pens on Instagram before. The Stix brush markers are actually intended for children, but because of the flexible nib, many hand lettering enthusiasts are fans of the Artline StiX brush pens. Quite a lot of ink comes out of the pen which makes them very well suited for blending.

Pros:

 • These brush pens automatically get a gradient in the color when drawing. In addition, you can also blend several colors very nicely.

Cons:

 • Only available in sets of 6

Ecoline Brushpen (€2,49)
The Ecoline brushpen from Talens is very easy to use. The brushpen is ready for use and can be used for both thin and thick lines. In the shop you will find a lot of colors of the Ecoline brushpens and also a blender. In addition to the numbers, you will also see a brush tip on the color chart; those colors Ecoline brush pens are available in the shop! With the blender you can easily mix colors or make them softer.

If you use the Ecoline brushpens for handlettering, the markers have the same gradient that you also have when you use a brush. The brushpen is therefore not always completely covering.

You can use the pen well in combination with Ecoline from the normal jars. The Ecoline brush pens are also available in sets of 5 and 10.

And a handy tip: If you have left the pens a little too long without a cap, you can easily dip them in water and you're good to go.

Pros:

 • To be used with the standard Ecoline colors.

Cons:

 • The brush pens have a thick point, I find it difficult to make thin lines.

This is the end of the brushpen test for handlettering. Do you have any questions? Let them know in the comments!

Oh and there is another part that shows extensively in the rest of the brush pens from the shop! I'm working on it!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands