PERSONAL // Naar de Pluktuin! PERSONAL // To the picking garden

Floral friday! Een nieuw rubriekje op de blog, een paar keer per maand een blogje over bloemen (echt of papier ;)) Mocht je het nog niet weten, wat vrij onmogelijk is: I love flowers! Het is een droom om ooit een prachtige bloementuin te hebben. Elke keer denk ik eind juni; oh waarom ben ik hier niet eerder aan begonnen. Ik woon zelf op een flatje maar mijn schoonouders hebben een enorme tuin! Ruimte genoeg dus om wat bloemen te gaan kweken maar steeds begin ik te laat. Want het verbouwen van bloemen vraagt veel aandacht. En natuurlijk wil ik wel zelf de plantjes en bloemen kweken. Ja, gelijk diehard! ;).

Tot die tijd kom ik super graag in de pluktuin in Haalderen! De eigenaresse Marion is hele enthousiaste vrouw en heeft een prachtige weelderige pluktuin. De paadjes zijn smal en de tuin is net een groot bloemenveld. Ik vond de pluktuin trouwens simpelweg door te Googelen op Maps. Je vindt pluktuinen door heel Nederland! Door de beperkte openingstijden ben ik er niet zo vaak geweest als ik graag zou willen. Het is alleen al een heerlijke plek om rond te lopen. Wat ook heel fijn is trouwens; wel de lusten en niet de lasten. Want een bloementuin vraagt wel om het nodige onderhoud. Kijk mee met de fijne plaatjes!

Dit waren trouwens de bloemen die ik heb geplukt tijdens mijn bezoekje aan de pluktuin!

En die (bescheiden) eigen pluktuin, daar gaat het volgend jaar toch echt van komen. Ik heb dit jaar het boek van Floret Flowers (Cut Flower Garden) aangeschaft. Ondertussen ben ik al druk bezig geweest met lijstjes van bloemen die ik wil gaan kweken, wat ik wanneer moet inkopen etc. Super leuk! En hopelijk krijg ik nog leuke boeken voor mijn verjaardag <3 Want ik ben maandag alweer jarig! Exciting.

Liefs,
Judith

Floral Friday! A new section on the blog, a few times a month a blog about flowers (real or paper;)) If you didn't know yet, which is quite impossible: I love flowers! It is a dream to have a beautiful flower garden one day. Every time I think at the end of June; oh why didn't I start this earlier. I live in a flat myself, but my parents-in-law have a huge garden! Enough space to start growing some flowers, but I always start too late. Growing flowers requires a lot of attention. And of course I want to grow the plants and flowers myself. Yes, die hard right away! ;).

Until then, I love to visit the picking garden in Haalderen! The owner Marion is a very enthusiastic woman and has a beautiful lush picking garden. The paths are narrow and the garden is like a large flower field. By the way, I found the picking garden simply by Googling on Maps. You will find picking gardens throughout the Netherlands! Due to the limited opening hours, I have not been there as often as I would like. It is a wonderful place to walk around alone. Which is also very nice by the way; the benefits and not the burdens. Because a flower garden does require the necessary maintenance. Watch the nice pictures!

By the way, these were the flowers I picked during my visit to the picking garden!

And that (modest) private picking garden, will happen next year. This year I bought the Floret Flowers (Cut Flower Garden) book. In the meantime I have been busy with lists of flowers that I want to grow, what I should buy when etc. Super fun! And hopefully I will get more nice books for my birthday <3 Because my birthday is already Monday! Exciting.

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands