Doorgaan naar content

Op werkdagen voor 16.00u besteld, vandaag verzonden.

Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

De 5 basismaterialen die je MOET hebben voor moderne kalligrafie (en zeker #5 is een belangrijke!) | The 5 basic materials you MUST have for modern calligraphy

door Judith Joosten 06 Mar 2019

Lijkt het jou fantastisch om mooi te kunnen kalligraferen? Maar heb je geen idee waar je moet beginnen? In deze blog lees je de 5 dingen die je absoluut nodig hebt voor kalligrafie succes - zodat jij zelfverzekerd kunt starten met moderne kalligrafie.

1. De penhouder
We beginnen met het meest voor de hand liggende onderdeel: de penhouder. Voor moderne kalligrafie heb je een hele andere pen nodig dan de normale ballpoint of vulpen. Je kunt een hele fancy pen kopen (vooral omdat ‘ie er mooi uitziet) maar een penhouder zoals deze volstaat ook helemaal. Ik krijg vraag de vaak of je met een vulpen hetzelfde effect kunt bereiken als met een kroontjespen, maar helaas is dat niet het geval. Je hebt echt een (rechte of oblique) penhouder nodig, samen met het volgende onderdeel…

2. De Nib
De nib (ook wel de penpunt genoemd) is het kleinste, maar meest belangrijke onderdeel van jouw basismaterialen. Voordat je gaat beginnen met kalligraferen schuif je de nib in je kroontjespen om je pen compleet te maken. De nib dip je (bijna volledig!) in de inkt en zet je op het papier, waarbij er met het toepassen van wat druk inkt vrijkomt. Daarmee vorm je je lijnen en uiteindelijk jouw letters. Er zijn heel veel verschillende nibs met verschillende karaktereigenschappen en het is even zoeken welke nib voor jou het lekkerste werkt. Deze en deze nibs worden door mijn beginnende cursus deelnemers als het prettigst ervaren.

3. Inkt
Er zijn ontzettend veel verschillende inktsoorten om uit te kiezen - maar er is weldegelijk verschil in kwaliteit. Meestal verwachten mijn cursisten dat Oost-Indische inkt the way to go is en hoewel ik snap waar dit vandaan komt, zou ik je niet aanraden om hiermee te beginnen. Oost-Indische inkt is heel waterig en een beetje fragiel. Het drupt snel van je pen af en veroorzaakt daardoor ‘blobben’ op je papier. Het is daarnaast ook nog eens slecht uit je kleding te wassen en geloof me.. Met moderne kalligrafie is knoeien onvermijdelijk!

Wat is dan een goed alternatief? Sumi inkt. En dan bij voorkeur de iets duurdere variant. Het resultaat is exact hetzelfde als Oost-Indische inkt, maar het blijft beter op je nib zitten tijdens het schrijven, waardoor jij je kunt focussen op het schrijven van de letters in plaats je te frustreren over de vlekken op je papier… En, het is uitwasbaar. Win-win!

4. Papier
Goed kalligrafie papier is niet moeilijk te vinden - je moet alleen even weten waar je naar wilt zoeken. Een goed punt om op te letten is de gladheid van je papier. Is het vezelig? Grote kans dat de inkt hierin weg loopt. Probeer glad papier met weinig structuur te gebruiken. Rhodia is mijn favoriet, maar markerpapier of eigenlijk alles wat glad is zonder coating is prima te gebruiken. Heb je wat meer ervaring met je kroontjespen opgedaan? Dan kun je best eens aquarelpapier proberen. Het is minder glad, maar zwarte inkt staat er wel prachtig op!

5. Goede uitleg
Jaaaa, het allerbelangrijkste punt als je het mij vraagt; de juiste uitleg! Je wilt niet weten hoeveel struikelende cursisten ik aan tafel heb gehad die wel zover kwamen om de juiste materialen aan te schaffen, maar uiteindelijk niet goed wisten hoe ze dit moesten gebruiken. En ik snap het wel, het leren van kalligrafie gaat op veel vlakken totaal tegen je gewoontes in. Je houdt de pen op een andere manier vast, de druk op je pen is afwijkend van je gewone schrijfstijl en dan heb je nog dat schrift wat allemaal aan elkaar geschreven wordt… Veel om op te letten in het begin!

Daarom is het ontzettend belangrijk dat je een duidelijk uitleg krijgt. Zoek een kalligraaf die veel ervaring heeft en consistent is in zijn of haar verhaal om het jou uit te leggen. Uiteraard gaan wij jou ook handvatten geven om te starten; het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de aankomende blogs te volgen! Er belooft nog veel goeds aan te komen..

Wil jij zeker zijn van de juiste combinatie aan kalligrafie materialen en goede uitleg? Samen met Splendith heb ik na jaren uitproberen en ervaring op doen een starterskit samengesteld die perfect past bij de beginnende kalligraaf.

Schrijf je in voor onze mailing list voor updates & unieke info!

* indicates required
E-mailadres *
Voornaam
Achternaam
 
 
 [lang2]

Would you like to be able to make beautiful calligraphy? But have no idea where to start? In this blog you will read the 5 things you absolutely need for calligraphy success - so that you can start confidently with modern calligraphy.

1. The penholder
We'll start with the most obvious part: the pen holder. For modern calligraphy, you need a completely different pen than the normal ballpoint or fountain pen. You can buy a really fancy pen (mainly because it looks nice), but a pen holder like this one will do the trick. I often get the question of whether you can achieve the same effect with a fountain pen as with a dip pen, but unfortunately, that is not the case. You really need a (straight or oblique) pen holder, along with the following part ...

2. The Nib
The nib is the smallest, but most important part of your base materials. Before starting calligraphy, slide the nib into your dip pen to complete it. You dip the nib (almost completely!) In the ink and put it on the paper, which releases ink by applying some pressure. With that, you form your lines and ultimately your letters. There are many different nibs with different characteristics and it takes a while to find out which nib works best for you. These and these nibs are the most pleasant to work with, according to my former workshop participants.

3. Ink
There are so many different inks to choose from - but there's a difference in quality. Most of the time my students expect India ink to be the way to go. While I understand where this comes from, I wouldn't recommend starting with this. India ink is very watery and a bit fragile. It quickly drips off your pen causing a "blob" on your paper. It's also hard to wash out of your clothes and believe me .. With modern calligraphy mess is inevitable!

What's a good alternative then? Sumi ink. And preferably the slightly more expensive variant. The result is exactly the same as India ink, but it sticks better to your nib as you write, allowing you to focus on writing the letters instead of getting frustrated with the marks on your paper ... And, it's washable. Win win! 

4. Paper
Good calligraphy paper isn't difficult to find - you just need to know what to look for. A good thing to look out for is the smoothness of your paper. Is it stringy? There is a good chance that the ink will run out here. Try to use smooth paper with little texture. Rhodia is my favorite, but marker paper or basically anything that is smooth with no coating is fine. Have you gained a bit more experience with your dip pen? Then you can try watercolor paper. It's less smooth, but black ink looks beautiful on it!

5. Good explanation
Yeah, the most important thing if you ask me; the correct explanation! You don't want to know how many stumbling students I've had at the table who got to the point of purchasing the right materials, but ultimately didn't quite know how to use them. And I get it, learning calligraphy goes completely against your habits in many areas. You hold the pen in a different way, the pressure on your pen is different from your normal writing style. Then you have that font that's all written together ... A lot to pay attention to in the beginning!

That is why it is extremely important that you get a clear explanation. Find a calligrapher who is experienced and consistent in his or her story to explain it to you. Of course, we will also give you the tools to get started; all you have to do is follow the upcoming blogs! Much good promises to come ...

Do you want to be sure of the right combination of calligraphy materials and a good explanation? After years of trying and gaining experience, together with Splendith, I have put together a starter kit that fits perfectly for the novice calligrapher.

Subscribe to our mailing list for updates and unique information!

* indicates required
E-mailadres *
First name
Last name
 
 
Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items