FLORAL FRIDAY // Hoe maak je een papieren Narcis? FLORAL FRIDAY // How to make a paper Daffodil?

Van bloemen word ik eigenlijk altijd blij, maar voorjaarsbloemen zoals tulpen en narcissen: dan weet je dat het voorjaar eraan komt! Vorig jaar gaf ik op Creative Life nog een workshop met het maken van papieren bloemen. Inmiddels geef ik tijdens beurzen geen workshops meer, het is simpelweg te druk om zelf een workshop te geven. Uiteraard wil ik wel graag met volle aandacht de workshop kunnen geven. Gelukkig heb ik nu voor Creative life heel veel hulp, misschien dat ik volgend jaar weer workshops durf te geven ;).

Voor de papieren narcis heb je de volgende materialen nodig:

Stap 1: Maak het hartje van de bloem
Knip sjabloon 1 uit, leg de sjabloon in de lengte van het papier. De rek zit in de breedte van het papier, het is dus belangrijk dat de nerf van het papier door het midden loopt. Rek het papier aan de bovenkant dat het iets ribbelig wordt. doe daarna een laagje lijm aan de onderkant. Vervolgens rol je dat om een ijzerdraadje van 20cm. 

Stap 2: Maak het klokje van de Narcis
Knip daarna sjabloon 2 uit, lijm beide uiteinden aan elkaar zodat het een kokertje wordt. Daarna verdeel je het klokje gelijkmatig over het steeltje en tape je het vast met bloementape. Door iets aan het tape te trekken komt er wat lijm vrij. Duw daarna met de vinger iets aan de onderkant zodat het een mooi kelkje wordt. Vervolgens rek je het bovenste randje iets uit.

Stap 3: Maak de blaadjes
Knip sjabloon 3 6x uit, rek het midden van de blaadjes iets en vouw de blaadjes aan de onderkant en de bovenkant. Hoe ik dat heb gedaan kun je het beste zien op de foto's. 

Verdeel eerst 3 blaadjes gelijkmatig over de steel. Daarna verdeel je de overige drie blaadjes in de lege stukjes. Zorg ervoor dat je de blaadjes hoog genoeg vastplakt zodat je geen groene rand van het tape ziet. Als je alle zes de blaadjes vast hebt geplakt, tape je de blaadjes nog een keer vast. Tape meteen de hele steel tot onder.

Stap 4: De finishing touch
Knip dan sjabloon 4 uit en plak die ook aan de steel. Tape het blad eventueel nog een keertje extra vast aan de onderkant.

En dan heb je als het goed is een mooie narcis!

Laat je het weten als het is gelukt?

Liefs,

Judith

Flowers make me happy, but flowers like tulips and daffodils have a special place in my heart. For me, those flowers mean spring! Last year I gave a workshop on making paper flowers at Creative Life. In the meantime I no longer give workshops myself during trade fairs, it is simply too busy. Of course, I would like to be able to give the workshop with full attention. Fortunately, I now have a lot of help for Creative Life, maybe I'll dare to give workshops again next year;).

For the paper daffodil, you'll need the following materials:

Step 1: Make the heart of the flower
Cut out template 1, lay it down on the length of the paper. The stretch is in the width of the paper. It's very important that the grain of the paper goes through the middle. Stretch the paper at the top part, so it becomes slightly ribbed. Add a bit of glue to the bottom part. Wrap it around your iron wire from 20cm.

Step 2: Make the bell of the Daffodil
Cut out template 2, glue both ends together so it becomes a small tube. Secondly, divide your tube over the stem and tape it tightly with floral tape. By pulling slightly on the tape, some glue will release. Use your finger to push out the bottom of the chalice a bit, so it becomes nice and smooth. After that stretch out the top a bit.

Step 3: Make the leaves
Cut out template 3, six times. Stretch the middle of the leaves a bit and fold the leaves at the bottom and top. How I did this is best seen in the pictures. 

Divide the first three petals evenly overt the stem. After that divide the other three petals in the empty spaces. Make sure that you glue down the petals high enough. This way you won't see any green tape. When all six of the petals are glued in place, wrap them tightly in tape. When you do so, you can wrap the whole stem right away.

Step 4: Finishing Touch
Lastly cut out template 4, and glue it to the stem. You can tape it at the bottom for extra security. 

And then you have a nice daffodil!
Let me know if you made one? 

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands