FLORAL FRIDAY // Crêpepapieren Pioenroos FLORAL FRIDAY // Crepe paper Peony

Oopsie, floral friday is deze week gewoon even op zaterdag ;). Soms heb je een week waarbij je achter de feiten aan blijft lopen, dat was afgelopen week voor mij. Gelukkig heb ik een goede inhaalslag kunnen maken en heb ik volgende week weer alles op orde. Deze pioenroos wilde ik in ieder geval nog erg graag met je delen deze week! Ik ga je stap voor stap laten zien hoe je deze bloem kan maken. 

De materialen die ik gebruik voor de Pioenroos:

Florist Crépe-papier 180grams in verschillende kleuren:

Wil je gewoon één bloem maken om het eens uit te proberen? Dan heb ik speciaal voor jou een DIY pakket gemaakt waar alle materialen al in zitten. Voor €9,95 kan je het eens uitproberen!

Voordat je gaat beginnen: download de Sjabloon, en print deze op 100%.

Stap 1: De stampers
Knip 3x sjabloon 1 en lijm die voor de helft vast op de ijzerdraad. Wikkel dan met Parafilm een kleine verdikking.

Parafilm werkt alleen door het te stretchen. Je rekt het Parafilm en door twee lagen gestretched over elkaar te leggen, krimpt het in elkaar. Super stevig en handig! 

Dan bind je de drie ijzerdraadjes bij elkaar vast met Parafilm. 

Stap 2: De meeldraden
Rek het gele papier helemaal uit, knip sjabloon 2 twee keer uit dit papier.

Knip dan de franjes erin, en draai de franjes zodat ze er natuurlijker uitzien. Je pakt steeds een klein plukje en die draai je over elkaar heen. 

Lijm de twee stroken dan vast onder de Stampers. 

(ps, het klopt dat de meeldraden iets langer moeten zijn, dus hou de sjabloon aan bij het pakketje)

Stap 3: De bloemblaadjes
Knip de sjablonen 3, 4 en 5 allemaal 5x. Rek het papier met je duimen zodat je een mooie vorm in het papier krijgt.

Je knipt eerst alle bloemblaadjes en vormt ze mooi. De eerste ronde blaadjes lijm je vast tegen de steel, zoals je rechtsonder ziet. De tweede ronde plak je voor de helft tegen de steel en voor de helft aan de onderkant van de blaadjes van de eerste ronde. De rest van de blaadjes plak je onder de andere bloemblaadjes. Dus niet meer tegen de steel.

Stap 4: De afwerking
Knip een reep groen papier en knip hier deze vorm in (foto volgt asap). Deze plak je aan het ijzerdraad vast. 

Daarna rek je de lange smalle groene strook. Deze gebruik je om de steel af te werken. Lijm het begin goed vast en draai het papier daarna om de strook. Lijm de strook tussendoor soms ook vast.

Als het goed is je bloem nu klaar! YOU DID IT! :) Je kan de blaadjes eventueel nog wat schikken zodat de bloem wat verder open gaat staan.

Ik ben super benieuwd hoe het is gelukt! Deel je creaties op Instagram, tag @splendith en gebruik #splendithpaperflowers

​Liefs,
Judith

Ps, mocht er iets niet duidelijk zijn? Stel je vraag onderaan de post!

Oopsie, floral friday is just on Saturday this week;). Sometimes you have a week where you keep running behind the facts, that was last week for me. Fortunately I was able to catch up well and I will have everything in order again next week. I really wanted to share this peony with you this week! I am going to show you step by step how to make this flower.

The materials that I used for the Peony:

Florist Crepe paper 180grams in various colors:

Do you just want to make one flower to give it a try? Then I made a DIY kit especially for you that already contains all the materials. For € 9.95 you can try it out!

Before you start, download the template, and print this on 100%.

Step 1: The pistils
Cut 3x template 1 and glue half of it to the iron wire. Then wrap a small thickening with Parafilm.

Parafilm only works by stretching it. You stretch the Parafilm and by laying two layers stretched on top of each other, it shrinks together. Super sturdy and handy!

Then you tie the three iron wires together with Parafilm.

Step 2: The stamens
Stretch the yellow paper completely, cut template 2 out of this paper twice.

Then cut the fringes in, and turn the fringes so they look more natural. You always take a small tuft and turn it over each other.

Then glue the two strips under the Stampers.

(ps, it's true that the stamens should be a little longer, so stick to the template with the package)

Step 3: The petals
Cut the templates 3, 4 and 5 all 5x. Stretch the paper with your thumbs so that you get a nice shape in the paper.

You first cut all the petals and shape them nicely. You glue the first round of leaves to the stem, as you can see at the bottom right. The second round you stick half against the stem and half on the bottom of the leaves of the first round. Stick the rest of the petals under the other petals. So no more against the handle.

Step 4: The finish
Cut a strip of green paper and cut this shape in here (picture will follow asap). You stick this to the iron wire.

Then you stretch the long narrow green strip. You use this to finish the stem. Glue the beginning well and then turn the paper around the strip. Sometimes glue the strip down in between.

Your flower should be ready now! YOU DID IT! :) You can arrange the leaves a bit so that the flower opens a little further.

I am super curious how it turned out! Share your creations on Instagram, tag @splendith and use #splendithpaperflowers

Love,
Judith

Ps, is anything unclear? Ask your question at the bottom of the post!

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands