Doorgaan naar content
Op werkdagen voor 16.00u besteld, dezelfde dag verzonden!
Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

HOE BEGIN JE // een bullet journal? | HOW TO START // a Bullet Journal?

door Judith Joosten 26 Feb 2019

Sinds een jaar plan ik mijn taken in een bullet journal. Voor een lange tijd hield ik mijn agenda alleen nog maar digitaal bij. Een offline agenda was nogal achterhaald vond ik. Een plek om al je afspraken op te slaan, dat is toch voldoende? Wat ik niet had, is een fijne plek voor to-do’s. Die slingerde maar gewoon rond door mijn kantoor. Voor verschillende losse onderwerpen had ik losse notitieboekjes. En guess what?! Ik had nooit het juiste notitie boekje bij me als ik iets terug wilde zoeken. Niet een ideaal systeem dus.

Ik had een bureauagenda die groot was, waar ik links de afspraken in plande en rechts ruimte had voor notities per week. Dat betekende chronisch te weinig plek voor notities, waardoor ik voor elk onderwerp een los boekje kreeg. Tja, wel erg leuk natuurljk maar zeker niet handig als je die steeds van plek naar plek moet slepen.

Toen die bureauagenda op was, dacht ik: ik ga een bullet journal ook eens proberen. Ik zag allemaal leuke layouts op Pinterest en Youtube langskomen. Met die mooie pagina’s in gedachten ging ik enthousiast aan de slag. Dan kom je snel van de koude kermis thuis, want die pagina’s duren 30 minuten om te maken. Nogal belemmerend als je een journal wil gebruiken om je dagen in te plannen. Dat moet vooral tijd opleveren in plaats van tijd te kosten, toch?

Daarom besloot ik het dit jaar anders aan te pakken, ik begon een bullet journal puur voor de weekplanning en gebruik alleen een fineliner. Nothing more. Nu is het natuurlijk helemaal persoonlijk hoe jij je journal in wil vullen. Dan kan je beter gewoon de basics leren, en vanuit daar een journal in je eigen stijl maken! Ik ga er daarom in deze blog dieper op in wat de gedachte is achter het bullet journal. Dat betekent zeker niet dat jij het ook op deze manier hoeft te doen. Het kan je helpen om jouw journal op een fijne manier in te delen.

Wil je juist creatief los gaan? No worries, daar komen zeker nog leuke blogs over online. Hier lees je alle basics van het bullet journal.

Wat lees je in deze blog?

 • Waarom heet het een bulletjournal
 • Waarom zou je een bullet journal gebruiken
 • Het systeem van een bullet journal
 • Welke verschillende Bullet journals zijn er?
 • Waar moet je op letten bij de aanschaf van een journal?
 • Doe het op jouw manier!

Waarom heet het een bullet journal?
In een bullet journal schrijf je alles op volgens ‘bullet points’. Je schrijft het dus niet op als een verslag, maar somt de informatie op in korte zinnen. De Bullets zijn korte zinnen, die je combineert met een symbool. Met de symbolen visualiseer je de verschillende categorieën.

Waarom zou je een bullet journal gebruiken?
Een bullet journal gebruik je om een systeem te hebben met het plannen van je dagen, weken, maanden. Dit kan je combineren op de manier die bij jou past. In plaats van een stapel verschillende notitieboekjes, is je bullet journal één boekje om alles in te kunnen combineren.

Het bullet journal is ontworpen om via een vast systeem dingen te plannen en productief in te delen.

De basis van een bullet journal is dus eigenlijk heel simpel, het hoeft er totaal niet fancy of bijzonder uit te zien. Als jij jouw dag er productiever door kan besteden, dan is het goed.

Het systeem van een bullet journal
De bedenker Ryder Carroll heeft een aantal basis principes bedacht, zodat je jouw dagen en ‘logs’ productiever in kunt delen. Ryder maakt gebruik van een vaste indeling voor een bullet journal. Die indeling begint met een index, daarna een Future log, dan een monthly log en daarna een daily log. Hierbij een korte toelichting van deze categorieën.

Index
Als allereerste stel je de Index op. Hierin kan je een inhoudsopgave bijhouden van de pagina’s die je maakt. Dit is vooral handig als je pagina’s schrijft die je over meerdere maanden wil bijhouden, dan kan je die pagina’s altijd makkelijk terugvinden. Je hoeft dus geen aparte categorieën te maken in je journal, en pagina’s reserveren om de informatie bij elkaar te zetten. In sommige journals is voor de index al een pagina gereserveerd. Anders gebruik je hiervoor de eerste twee pagina’s.

Future Log
In een future log kan je een overzicht maken van het hele jaar. Afspraken, lanceringen of taken die je pas over een paar maanden moet doen? Die kan je makkelijk hier opschrijven.

Optioneel: verdeel twee spreads in zes vlakken. Die kan je meteen verdelen over de twaalf maanden.

Monthly log
Hierin schrijf je de titel van de maand. Daaronder maak je een lijst van de dagen van de maand, met de letter van de dag erachter. Pak je agenda van je telefoon erbij en schrijf hierin alle belangrijke afspraken. Beperk je tekst en maak het zo beschrijf je afspraken zo compact mogelijk.

Monthly task
Naast je monthly log kan je op de pagina ernaast een lijst met taken voor de komende maanden maken. Uiteraard ben je daarin helemaal vrij. Je zou het ook kunnen indelen als doelen die je die maand wil bereiken.

The daily log
De daily log is niet alleen als een to do list die je elke dag weer uitschrijft. Het is niet voor niets een ‘log’. Zie het meer als een lijst die je wil bijhouden van de dingen die je die dag bij je wilt houden. Dat zullen uiteraard to-do’s zijn, maar misschien bedacht je bij een to do iets bijzonders en wil je dat ook registreren. Als voorbeeld, je schrijft een to-do op, als administratie doen. Terwijl je administratie doet, merk je op dat je een goede omzet hebt gedraaid. Dan voeg je aan het log toe dat je trots kan zijn op een goede omzet. Zo zorg je ervoor dat je dagelijks een soort logboek maakt van bijzondere momenten en nuttige taken.

Collections
Collections worden ook wel eens trackers genoemd. Op deze pagina’s kun je dingen bijhouden als: boeken die je nog wil lezen, welke shows je nog wil kijken of een verlanglijstje voor je verjaardag.

Threading
Het doel van de index in je bullet journal is dat je geen ruimte hoeft te reserveren voor bepaalde categorieen. Het kan wel ineens zo zijn dat je ruimte te kort komt bij een pagina en dat de volgende pagina al is gevuld. Je kan dat makkelijk oplossen door de volgende pagina toe te je Voeg simpel de juiste pagina nummer toe waar de collectie verder gaat.

Migrations
Migrations is een belangrijk onderdeel van een bullet journal. Aan het einde van de maand loop je door welke taken allemaal zijn volbracht en welke taken of dingen er nog open staan. De ideale gelegenheid om sommige to-do’s toch nog te doen, of te migreren in de volgende maand. Zo blijven ze niet een jaar lang ‘zweven in je journal.

Symbolen als aanduiding
Bij de indeling van de pagina’s gebruik je de volgende tekens:

 • Een dot: taken, dingen die je moet doen
 • Een - notes: dingen die je niet wil vergeten
 • Een O Events: Momenten waarvan je een notitie wil maken.
 • = prioriteit
 • ! = Inspiratie

Wanneer je een taak klaar hebt, kan je er een kruisje door de dot zetten. Je kan hem ook in een future log zetten <, om verderop te plannen, toegevoegd aan een andere taak > Je kan de taak ook doorstrepen omdat hij niet meer relevant is. Je kan uiteraard zelf ook bepaalde symbolen gebruiken om dingen te accentueren, dat is helemaal aan jou.

Om te beginnen heb je natuurlijk een journal nodig, maar welke moet je dan kiezen?

Wat voor bullet journal heb je nodig?
Bulletjournals kan je tegenwoordig echt overal vinden. Van de HEMA tot de meest bekende Leuchtturm of Nuuna bullet journals. Het is wel fijn om een goed journal te hebben, maar kies er eentje die bij jouw budget past. In de shop staat al een selectie van fijne journals, die allemaal van goede kwaliteit zijn.

Een korte samenvatting van de vergelijking van de journals
De Leuchtturm zijn een van de meest populair bullet journals op de markt. Die journals zijn zeer geschikt om te gebruiken als je vooral met een fineliner gebruikt. Het papier van deze journals is vrij dun en daarom beperkt in het gebruik van brushpennen of andere materialen dan fineliners. De Nuuna en Mossery journals hebben beide een stuk dikker papier en zijn daarom beter geschikt voor het gebruik van verschillende markers en bijvoorbeeld dun gebruik van watercolors.

A final note: personaliseer jouw bullet journal op jouw manier
Ryder heeft een aantal markers bedacht om bijzondere dingen mee aan te duiden. Zo kun je bijvoorbeeld een * zetten bij iets dat heel belangrijk is, of een <3 bij een bijzonder moment. Denk dus niet alleen aan mooie tekeningen bij het personaliseren, maar richt het journal in zodat je het zelf het fijnste kan gebruiken.

Bedenk dat het journal jou moet dienen in plaats van dat je druk bent met het volgen van de regels en dat een andere indeling beter bij jou past.

Liefs,

Judith

[lang2]

For a year, I plan my tasks in my bullet journal. For a long time, I only had my digital calendar. An offline calendar was outdated, I thought. One place for all your appointments, that's more than enough, right? What I didn't have was a nice spot for to-do lists. Those I made on separate notes and you could find them all over my office. For every different subject, I had a different notebook. And guess what?! I never had the right notebook with me when I wanted to look for something. The system wasn't ideal.

I had a big desk calendar, that was big. On the left, I had my appointments, on the right I had space for notes per week. That meant that I chronically had too little space. Which lead me to get a notebook for every subject, again. It was fun, but not very handy. Especially when you have to carry them around everywhere. 

When the desk calendar was full, I thought: I'm going to try a Bullet Journal. I saw so many cute layouts on Pinterest and Youtube. With those beautiful pages in mind, I quickly started. Unfortunately, you'll be disappointed pretty fast, those pages take at least 30 minutes to make. Quite hindering when you want to use your journal to plan your days and create time. It should save some time, right?

That's why I decided to look at it differently. I started a  Bullet Journal only for the week planning. And I only use a fine liner. Nothing more. Well, it's super personal how you want to fill in your journal. Make sure to learn the basics and create your style! In this blog, I'll dig a little deeper into the initial idea of the Bullet Journal. It doesn't mean that you have to do it this way. But it can help you to create your ideal journal. 

Do you just want to get creative? No worries, there will be blogs online about that. Here you'll read about the basics.

What will you read in this blog?

 • Why is it called a Bullet Journal?
 • Why would you use a Bullet Journal?
 • The Bullet Journal system
 • Which different Bullet Journals are there?
 • What do you have to keep in mind when buying a journal?
 • Do it your way!

Why is it called a Bullet Journal?
In a Bullet Journal, you write everything down according to 'bullet points'. You don't write it like an essay, but you summarize all the information. The bullets are short sentences, that you combine with a symbol. With these symbols, you'll visualize the different categories.

Why would you use a Bullet Journal?
A Bullet Journal is used to have a system with the planning of your days, weeks, months. You can combine these in a way that it perfectly suits you. Instead of a mountain of different notebooks, your Bullet Journal is just one notebook to combine everything in.

The Bullet Journal is designed to plan in a set system. This way it should be productive. 

The base of a Bullet Journal is really simple, it doesn't have to look fancy or unique. If it makes your day more productive, it is okay. 

The Bullet Journal system
The creator Ryder Carroll made up some basic principals. This way you can make your days and 'logs' even more productive. Ryder uses a standard layout for his journal. This layout starts with an index and a future log followed by a monthly and a daily log. Here you'll find a short explanation about these categories.

Index
Firstly, you create your index. You can make an index about all the pages that you make. This mainly works when you write pages that you want to keep up with over the months, now you can easily find them again. You don't have to make separate categories in your journal and save pages to keep the information together. In some journals, the index page is already set up. If not, you normally use the first two pages.

Future log
In a future log, you can make an overview of the entire year. Appointments, launches, or tasks that you have to do in a couple of months? Here you can write them down easily. 

Optional: Separate two spreads in six boxes. These can be easily divided over the twelve months. 

Monthly log

Here you'll write the name of the month. Underneath is a list with all the days of the month, sometimes combined with the letter of the day. Get your agenda from your phone and write down all your important appointments. Minimize your text and describe them as short as possible.

Monthly task

Not only can you make a monthly log, but the page next to it you can make a list of tasks for the upcoming months. Of course, you're free to do so. You could also make a list of your goals for that month. 

The daily log
A daily log is not only a to-do list that you make every day. It's a 'log' for a reason. See it as a list of things that you want to accomplish that day. Of course, there will be to-do's, but maybe you thought of something unique with a to-do. For example, when you write down a to-do, like administration. When you work on your administration, you notice that you made a really good profit. Add it to your log! It becomes like a diary from special moments and productivity.

Collections
Collections are also called Trackers. On these pages, you can keep up with things like books that you still want to read, which shows you want to watch, or a wishlist for your birthday.

Threading
The goal of your index in your Bullet Journal is that you don't have to save space for specific categories. It's possible that you get short on space and that the next page is already filled. Easy fix, just start on a new page, later in jour journal. Go back to the index and add the page number where your collection continues.

Migrations
Migration is a pretty important part of a Bullet Journal. At the end of a month, you walk through all the tasks that have been finished and the ones that aren't yet. The ideal moment to still finish some tasks, or migrate them to the next month. This way they won't 'float' in your journal for over a year.

Symbols as designation
When you fill in your page, use the following symbols:

 • A dot: tasks, stuff that you need to do
 • A - : notes, things you don't want to forget
 • A O: events, moments that you need to jot down.
 • A !: priority, things that need to be finished first
 • A : inspiration

When you finished a task, cross the dot. You can also add it to a future log, to plan it later on, or add it to another task. Crossing out the task is also an option, it isn't relevant anymore. You can also make up your symbols to accentuate your notes. 

When you want to start, you'll need a journal. But which one do you choose?

What kind of journal do you need?
At the moment you can find Bullet Journals everywhere. From the HEMA to the most known Leuchtturm or Nuuna Bullet Journals. It's nice to start off with the right journal, one that fits your budget and your needs. In the shop, there's a good selection of great journals, that are really good in quality.

A short summarization of the journals
Leuchtturm is one of the most popular journals on the market. These journals are good when you only want to use fineliners. The paper is very thin, which makes them less suitable for the usage of brushpens or other materials. The Nuuna and Mossery journals both have better and thicker paper. You can use different markers and even a bit of watercolor. Then we have Archer & Olive, which is my personal favorite. Because of their thick pages you can use almost every medium you want and there's no ghosting or bleeding. They are a little bit more expensive, but in my opinion, it's totally worth it.

A final note: personalize your bullet journal
Ryder made up some markers to highlight special things. You can use a * when something is important or a <3 for a special moment. You don't only have to use drawings when you want to personalize your journal. Focus on designing it the way you'd like to use it.

The journal has to serve you, instead of you being busy with following the 'rules'. Change the 'rules' and make a layout that perfectly suits you!

Love,
Judith

Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items