Doorgaan naar content

Op werkdagen voor 16.00u besteld, vandaag verzonden.

Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

PERSONAL // 5 tips om elke dag je creativiteit te stimuleren | PERSONAL // 5 tips to stimulate your creativity every day

door Judith Joosten 23 Feb 2019

Misschien herken je het wel: je bent zo druk bezig met je alledaagse dingen, dat je amper tijd hebt om creatief bezig te zijn. Dat is zonde! In deze blog geef ik je een vijf tips waarmee je je dagelijkse creativiteit kunt stimuleren.

Sommige mensen denken dat ze helemaal niet creatief zijn. Daar is niets van waar! Iedereen is creatief op zijn eigen manier. Creativiteit is ook helemaal niet constant. Het ene moment zit je vol nieuwe ideeën, het andere moment komt er niks in je op. Dat is helemaal niet erg! Het is vooral belangrijk dat je jezelf ook die ruimte geeft. Je hoeft niet constant ‘aan’ te staan. Maak gebruik van je creatieve bubbel en forceer het ook niet als je geen inspiratie hebt.

Tip 1: Ontspan!
Tijdens ontspannen momenten zul je merken dat je het meest creatief bent. Ga lekker een rondje wandelen, stap onder de douche of doe iets anders waarvan je ontspant. Zet je verstand op 0 en dagdroom lekker over wat je op creatief vlak nog graag wilt maken. Gebruik je fantasie en stel je open voor nieuwe ideeën. Alles mag en alles kan, dus laat jezelf lekker vrij hierin! Neem echt de tijd om je verbeelding te prikkelen. Niet alleen kun je daarna met wat meer rust in je hoofd aan de slag, waarschijnlijk zit je ook weer vol nieuwe ideeën.

Tip 2: Neem altijd een boekje mee
Koop, maak of pak een (klein) notitieboekje dat je makkelijk mee kunt nemen. Vergeet ook niet een pen erbij te doen! Of je nou thuis bent of onderweg, probeer altijd alles op te schrijven wat in je opkomt. Dit kunnen creatieve ideeën zijn of random gedachten die je even snel wilt noteren. Soms denk je namelijk dat je iets wel kunt onthouden, maar blijk je het later toch vergeten te zijn. Laat jezelf in ieder geval niet tegenhouden door je eigen gedachtes. Het boekje hoeft geen kunstwerk te worden! Je kunt hier trouwens ook heel goed een bullet journal voor gebruiken. Dat is vooral heel fijn als je graag alles bij elkaar wilt hebben in één notitieboek. Zoek in ieder geval een boekje met een mooie kaft en papier dat je fijn vindt om op te werken. Misschien ontdek je wel dat urban sketching helemaal jouw ding is of schrijf je pagina’s vol over dingen die je ziet tijdens een treinreis!

Tip 3: Doe leuke challenges
Kijk eens op Instagram of Pinterest voor leuke challenges. Of je nou fotografeert, illustreert of graag schrijft, voor alles is wel een challenge te vinden. Vaak zijn dit maandelijkse challenges met elke dag een opdracht. Hierdoor kun je elke dag een paar minuten gericht aan je hobby besteden en blijft je creativiteit gestimuleerd. Doordat je een maand lang elke dag ermee bezig bent, zul je merken dat je resultaten aan het eind van de maand nog beter zijn dan aan het begin! De resultaten worden vaak dagelijks gepost op Instagram. Voorbeelden van dit soort challenges zijn de doodle challenge, de lettering challenge, Rock Your Handwriting en Inktober. Je kunt ook met jezelf afspreken dat je elke dag bijvoorbeeld een kwartiertje besteedt aan het luisteren naar een inspirerende podcast of het lezen van een motiverend boek. Podcasts kun je overigens ook heel goed luisteren terwijl je lekker aan het DIY’en bent! Ik vind bijvoorbeeld The Goal Digger Podcast van Jenna Kutcher heel erg leuk.

Tip 4: Koop iets wat je creativiteit prikkelt​
Loop je wel eens door de stad en kom je iets tegen waar je heel blij van wordt? Of loop je in een (kunst)winkel (of zit je rond te kijken in een leuke webshop ;) en zie je nieuwe materialen die je nog niet kent? Probeer het uit! Koop iets voor jezelf waardoor je op creatief vlak helemaal geïnspireerd raakt en ga daarmee aan de slag. Misschien ontdek je op deze manier wel je nieuwe favoriete materiaal! En heb je voor tip 2 bijvoorbeeld al een leuk notitieboekje, maar mis je nog een mooie pen? Koop dan een mooie pen! Fijn schrijfmateriaal motiveert altijd heel erg om lekker te gaan schrijven.

Tip 5: Ga op ontdekkingstocht!
Nederland is geen heel groot land, maar waarschijnlijk heb je heel veel plekken nog niet gezien! Probeer regelmatig een ander dorp of een andere stad te bezoeken. Loop lekker rond, geniet van wat je ziet. Misschien kom je wel een leuke winkel tegen of ontdek je een nieuw eettentje waar je geïnspireerd van raakt. Kun je er op creatief vlak iets mee? Maak gelijk foto’s, teken het in je boekje of schrijf erover. Als je ter plekke iets ermee kunt doen zul je merken dat je het moment nog bewuster beleeft, maar thuis iets maken kan natuurlijk ook! Hierdoor zul je je gewoontes doorbreken, je nieuwsgierigheid stimuleren en de wereld om je heen ontdekken.

Bovenstaande dingen zullen je helpen om creatiever bezig te zijn op de langere termijn. Hoe vaker je je hiermee bezig houdt, hoe meer je zult merken dat je echt vooruit gaat op het gebied van zowel creatief denken als de hobby die je graag uitvoert! Met welke tip ga jij aan de slag?

Liefs,
Judith

[lang2]

You may recognize it: you are so busy with your everyday things that you hardly have time to be creative. That's a shame! In this blog I will give you five tips to stimulate your daily creativity.

Some people think they aren't creative at all. Which isn't true! Everyone is creative in their own way. Creativity is also not constant at all. One moment you are full of new ideas, the other moment nothing comes to mind. Which is not bad at all! It's especially important that you also give yourself that space. You don't have to be "on" all the time. Tap into your creative bubble and don't force it if you lack inspiration.

Tip 1: Relax!
During relaxing moments you'll find that you are the most creative. Go for a walk, take a shower or do something else that relaxes you. Set your mind to 0 and daydream about what you still want to make creatively. Use your imagination and open up to new ideas. Everything is allowed and everything is possible, so let yourself be free! Really take the time to spark your imagination. Not only can you get to work with a little more peace of mind afterwards, you're probably also full of new ideas.

Tip 2: Always take a notebook with you
Buy, craft or take a (small) notebook that you can easily take with you. Don't forget to also grab a pen! If you're at home or on your way, try to write down everything that comes to mind. This could be creative ideas or random thoughts that you want to jot down really fast. Sometimes you think that you can just remember it, but turns out you'll still forget (we've all been there). Don't let your own thoughts stop you. The notebook doesn't have to become a piece of art! You can also use a bullet journal for this, which is super convenient if you don't want to switch notebooks. Try to at least make sure that your notebook has a pretty cover and paper that you like. Maybe you'll realize that urban sketching is make for you! Or you jot down pages about all the things you see during your train ride.

Tip 3: Enter fun challenges
Check Instagram or Pinterest for fun challenges. If you prefer photographs, illustrations or writing, there's a challenge for everything. Often these are monthly challenges with a daily assignment. This way you can practice your hobby every day, for at least some minutes, and your creativity stays stimulated. Because you're working on it for a month at a time, you'll see the difference in your results during the end of the month. Your creativity will flow easier. Often the results are posted on Instagram daily. Examples of these challenges are the Doodle Challenge, the Lettering Challenge, Rock Your Handwriting and maybe the most known Inktober. If you want, you can give yourself some restrictions. For example that you're only allowed to work on it for 15 minutes a day. Or you can just do something relaxing for these minutes, like listen to a podcast or read a motivational book. Podcasts can be fun to listen to when you're woking on your DIY's. I personally really enjoy the Goal Digger Podcast from Jenna Kutcher.

Tip 4: Buy something that sparks your creativity
Do you ever walk through the city and come across something that makes you very happy? Or are you walking in an (art) shop (or are you looking around in a nice webshop;) ) and do you see new materials that you're not familiar with yet? Try it! Buy something for yourself that will inspire you creatively and get started. Maybe this way you will discover your new favorite material! And do you already have a nice notebook for tip 2, but are you still missing a nice pen? Then buy a nice pen! Fine writing material always motivates you to enjoy writing.

Tip 5: Go explore!
The Netherlands isn't a very big country, but you probably haven't seen many places yet! Try to visit a different village or city regularly. Walk around, enjoy what you see. Maybe you come across a nice shop or you discover a new eatery that inspires you. Can you do something with it creatively? Take pictures right away, draw it in your notebook or write about it. If you can do something with it on the spot, you'll notice that you experience the moment even more consciously, but you can also make something at home! This will allow you to break your habits, stimulate your curiosity and discover the world around you.

All of the things above will (hopefully) help you to be more creative in the longer term. The more you engage in this, the more you will find that you're really moving forward in terms of both creative thinking and the hobby you enjoy doing! Which tip are you going to work with?

Love,
Judith

Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items