BORDUREN // Hoe gebruik je een borduurring? En hoe span je de stof? EMBROIDERY // How to use an embroidery hoop? And how to hoop the fabric?

Wil je gaan beginnen met borduren maar denk je: ‘help, hoe moet ik de stof in het raam spannen?'. In deze blog + video leg ik je uit hoe je dit doet!

Ik gebruik hiervoor:

  • Stof: ik gebruikte deze stof.
  • Borduurring. De ring die ik gebruik is een beuken ring van Prym, 19cm.

1. Knip de stof in de juiste maat
Als eerste heb je natuurlijk de goede maat stof nodig. Knip een stuk stof, wat groter dan je borduurring, bedenk dat je zometeen zo’m 3-4 cm stof nog nodig hebt dat buiten de ring valt. Knip je die extra rand niet, dan kan je de stof niet meer verder strak trekken, en dat is niet zo handig ;).

Is je stof ontzettend gekreukt, strijk hem van dan van te voren. Was de stof niet, want de weving van de stof is het beste als de stof nog niet is gewassen.

2. Plaats de stof in de ring
De borduurring bestaat uit twee delen. Draai de buitenste ring iets losser zodat je de ringen van elkaar kan schuiven. Eerst heb je de kleinste ring nodig, die leg je onderop. Dan leg je de borduurstof op de kleinste ring.

Ik vind het zelf fijn om de structuur als een plusje in het midden te hebben. De draden van de stof lopen dus horizontaal en verticaal. Leg de stof er goed recht op. Pak dan de grotere ring erbij en schuif die eroverheen. De ring moet los genoeg zitten om over de stof heen te schuiven, maar moet niet te los zitten. Zit de buitenste ring te los, dan span je de stof niet meteen strak.

Extra tips:
Je kan de ring omdraaien en vervolgens de stof nog iets strakker trekken. Wanneer je dit doet, let er dan op dat de draden van de stof recht blijven lopen en dat ze niet zigzaggend in de ring zitten.

Op borduurringen van betere kwaliteit zit eigenlijk altijd een sluiting met een schroefdraad, wil je de stof super strak hebben, dan zou je deze aan kunnen draaien met een schroevendraaier.

Dan moet de stof echt strak in de ring zitten, je kan beginnen met borduren zelf!

Heb je nog vraagjes? Laat je ze weten in de comments?

Liefs,
Judith

Do you want to get started with embroidery, but do you think: 'help, how do I need to hoop the fabric in the embroidery hoop?'. In this blog + video I'll explain how to do that!

For this I use:

  • Fabric
  • Embroidery Hoop.The ring I use is a beech ring from Prym, 19cm.

1. Cut the fabric in the right size.
First of all, you of course need the right size of fabric. Cut a piece of fabric, slightly bigger than your embroidery hoop. You'll probably need about 3-4 cm excess fabric, which is outside the hoop. If you don't cut the excess fabric, you can't pull the fabric tighter, which isn't ideal ;).

If your fabric is really wrinkled, iron it in advance. Don't wash the fabric as the weave of the fabric is best if the fabric hasn't been washed yet.

2. Place the fabric in the hoop.
The embroidery hoop consists of two parts. Loosen the outer ring a bit so that you can slide the rings apart. First you need the smallest ring, which you put on the bottom. Then you put the embroidery fabric on the smallest ring.

I personally like to have the structure as a plus in the middle. So the threads of the fabric run horizontally and vertically. Make sure that you put the fabric on top really straight. Then take the larger ring and slide it over it. The ring should be loose enough to slide over the fabric, but not too loose. If the outer ring is too loose, you don't immediately tighten the fabric.

Extra tips:
You can turn the ring around and then pull the fabric a little tighter. When doing this, make sure that the threads of the fabric stay straight and that they are not zigzagging in the hoop.

Embroidery hoops of better quality always have a fastener with a screw thread, if you want the fabric to be super tight, you could tighten it with a screwdriver.

Then the fabric must be tight in the hoop, so you can start embroidering yourself!

Do you have any questions? Let them know in the comments!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands