Leren borduren: De Basis Borduursteken | Learn to embroider: The Basic – Splendith
Doorgaan naar content

LET OP! Ivm beurs dit weekend versturen we niet vanaf do 13.00u. Bestellingen t/m maandag worden ma of di verzonden.

Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

Leren borduren: De Basis Borduursteken | Learn to embroider: The Basic Embroidery Stitches

door Judith Joosten 04 Oct 2019

Als je wil leren borduren, begin je hoogst waarschijnlijk met de steken! In deze video laat ik je zien hoe je de basis steken kan maken. Op de video kan je dit het makkelijkste zien, maar ik heb het ook voor je beschreven :).

Voordat je met de steken begint, heb je uiteraard een knoopje in de onderkant van je garen nodig. Maak hiervoor helemaal aan de onderkant van de draad een dubbele knoop en knip je garen dan goed kort af. Als je het garen onder het knoopje niet goed kort afknipt, dan heb je kans dat dit weer naar boven komt bij verdere steken. Je kan dus netter borduren als je deze goed kort afknipt.

Let’s get started!

Running stitch
De running stitch is de meest basis borduursteek die er is.

 • kom van achter de stof met de naald door de stof heen.
 • Een stukje verder ga je weer met de naald door de stof heen naar achter.
 • En dan kom je weer met de draad naar voren. En met weer een gelijke afstand ga je door de stof heen. Het is mooi als je de afstand tussen de steken gelijk houdt.
 • Repeat.

Je kan deze steek recht gebruiken, maar je kan ook variëren door er figuurtjes mee te maken

Back stitch

 • Je begint op dezelfde manier als bij de runningstitch. Je haalt de naald naar voren en brengt de draad naar boven.
 • En dan haal je de draad een stukje verder weer naar beneden.
 • Met een gelijke afstand haal je de draad vervolgens weer naar boven.
 • In plaats van verder ga je nu terug en ga met de naald door dezelfde steek als waar je net ook naar beneden bent gegaan. (FOUTJE VIDEO) Dan zie je meteen dat ze mooi aan elkaar aansluiten.
 • En dat blijf je herhalen.

Split stitch

 • Bij de split stitch zorg je ervoor dat een dubbele draad hebt, je doet de draad door het oog van de naald en die trek je er dan voor de helft doorheen. Dan heb je aan beide kanten een gelijke hoeveelheid garen.
 • Haal de draad van de achterkant naar de voorkant.
 • Breng de draad een stukje verder weer naar achter.
 • Onderlangs breng je de draad weer naar boven.
 • En bij de volgende steek, prik je tussen de twee strengen in met de naald. Op die manier splits je de garens van elkaar.
 • And repeat.

Satin stitch
Dit is de steek die ik veruit het meeste gebruik, net als vele andere. Je kan er makkelijk grotere oppervlakken met borduren en dat ziet er prachtig uit.

 • Je begint weer onderaan en brengt de draad weer naar beneden.
 • Bij de volgende steek kom je weer omhoog precies naast de andere steek en dan leg je de nieuwe steek daar paralel aan.
 • Dit blijf je herhalen tot je het gewenste oppervlakte hebt gevuld.

 Een extra variatie hierop laat ik in de video zien!

Stemstitch
We gaan verder met de stemstich, deze kan je mooi gebruiken voor bijvoorbeeld mooie lijnen of bloemen steeltjes.

 • Je brengt weer de draad omhoog
 • Dan maak je een basissteek, die trek je niet helemaal aan.
 • Halverwege deze steek kom je weer naar boven met de draad.
 • De volgende steek die je maakt, maak je anderhalve steek.
 • Dan steek je weer terug, en overbrug je steeds twee steken zodat je twee draden naast elkaar hebt lopen, zonder dat ze precies paralel lopen.

French Knot
Deze steek vond ik zelf echt een lastige steek om te leren, ik bleef de draad maar door de stof trekken maar de knoop bleef niet zitten.

 • Je komt met de draad naar boven.
 • Dan draai je onder de draad door en dan draai je  een paar keer met de naald om je garen heen, zo’n 3-4x afhankelijk van hoe groot je wil dat het knoopje wordt.
 • Dan doe je de andere draad onder de naald door en dan pas steek je de naald door de stof heen op bijna dezelfde plek.

Hou het garen goed strak om de naald heen, dan wordt het knoopje het mooist.

Lazy Daisy
En de laatste steek die ik nu laat zien is de lazy Daisy, een erg leuke steek als je bloemetjes wil borduren.

 • Je komt weer met de draad omhoog.
 • Maak een lusje en breng de naald weer naar beneden op bijna dezelfde plek. Je kan het lusje zo groot of klein maken als je zelf wil.
 • Dan kom je weer omhoog met de draad in de uiterste hoek van het lusje en daar maak je een korte steek omheen.
 • Dan blijf je herhalen in de vorm die je mooi vindt.

Hopelijk is het zo helemaal duidelijk voor je! Heb je nog vraagjes, laat ze vooral weten!

Liefs,
Judith

[lang2]

When you want to learn embroidery, you'll probably start with the stitches. In this video I'll show you how to make the basic stitches. It's the easiest to see it all in the video, but I also described it for you :).

Before you start with the basic stitches, you for course need a knot at the bottom of your yarn. Make a double knot at the very bottom of the thread and then cut your yarn short. If you do not cut the yarn shortly under the knot, you have a chance that it will come up again with further stitches. So you can embroider neater if you cut it well short.

Let’s get started!

Running 
The running stitch the most basic embroidery stitch.

 • Get through the fabric with the needle from behind the fabric.
 • A little further you go back with the needle through the fabric.
 • And then you come up with the thread again. With an equal distance you go through the material. It is nice if you keep the distance between the stitches even.
 • Repeat.

You can use this stitch straight, but you can also vary by making figures with it.

Back stitch

 • You start in the same way as with the running stitch. You bring the needle forward and bring the thread up.
 • And then you bring the thread down a bit further.
 • With an equal distance you then pull the thread up again.
 • Instead of going back, go back with the needle through the same stitch where you just went down. (ERROR VIDEO) Then you immediately see that they fit together nicely.
 • And you keep repeating that.

Split stitch

 • With the split stitch you ensure that you have a double thread, you put the thread through the eye of the needle and then pull it through half. Then you have an equal amount of yarn on both sides.
 • Pull the thread from the back to the front.
 • Bring the thread back a little further.
 • At the bottom you bring the thread up again.
 • And at the next stitch, pierce between the two strands with the needle. That way you split the yarns from each other.
 • And repeat.

Satin stitch
This is the stitch I use the most by far, like many others. You can easily embroider larger surfaces and that looks beautiful.

 • You start at the bottom again and bring the thread down again.
 • At the next stitch you come up again right next to the other stitch and then you put the new stitch in parallel.
 • You keep repeating this until you have filled in the desired area.

I show an extra variation on this in the video!

Stem stitch
We continue with the stem stitch, which you can use nicely for, for example, beautiful lines or flower stems.

 • You bring the thread up again.
 • Then you make a basic stitch, which you don't put on completely.
 • Halfway through this stitch you will come up again with the thread.
 • The next stitch you make, you will make one and a half stitch.
 • Then you stitch back, bridging two stitches so that you have two threads side by side, without them running exactly parallel.

French Knot
I found this stitch a really difficult stitch to learn, I kept pulling the thread through the fabric but the knot did not stay.

 • You come up with the thread.
 • Then you turn under the thread and then you turn the needle around your yarn a few times, about 3-4x depending on how big you want the knot to be.
 • Then you put the other thread under the needle and only then pass the needle through the fabric in almost the same place.

Keep the yarn tight around the needle, then the button will be the best.

Lazy Daisy
And the last stitch that I'll show is the lazy Daisy, a very nice stitch if you want to embroider flowers.

 • You come up with the thread again.
 • Make a loop and bring the needle back down in almost the same spot. You can make the loop as big or small as you want.
 • Then you come up again with the thread in the extreme corner of the loop and make a short stitch around it.
 • Then you keep repeating in the form you like.

Hopefully it will be completely clear for you! If you have any questions, let them know!

Love,
Judith

Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items