Hoe kan je borduren? How to embroider?

Leuk he, al die voorbeelden met borduursels? Ik kan je vertellen: het is zó ontspannend om te borduren. I reaaaally love it. Heerlijk op de bank met het borduursel op schoot, podcast of filmpje aan: de recepten voor een heerlijk ontspan avondje. De herinneringen die ik had van borduren is dat het zo ouderwets is, maar dat is zeker niet waar! Je maakt de mooiste designs helemaal zelf en pas op, het is zeker verslavend! Overweeg je het ook om met borduren te beginnen? Hierbij de stapjes die je kunt volgen om te starten met borduren.

1. Bedenk wat je ongeveer wil gaan borduren
Net als met schilderen zijn er met borduren ook veel verschillende stijlen. In de basis kies je voor kruissteek of vrij borduren. Voor vrij borduren gebruik je stof die redelijk vast is geweven met een gelijke steek. Voor kruissteek gebruik je een stof die vierkante structuur heeft, waardoor je de steken makkelijk kan tellen.

2. Zoek de juiste materialen bij elkaar:
Uiteraard begint alles met de materialen! Wat voor materialen gebruik je bij borduren?

Welke materialen heb je nodig voor borduren?

 • Een naald, gebruik bij voorkeur een stompe naald
 • Borduurstof, let erop dat je stof de goede structuur heeft.
 • Borduurgaren
 • Borduurring: hiermee kan je de stof strak spannen wat het veel gemakkelijker maakt om te borduren.
 • Een schaar voor het knippen van de stof en je garen.
 • Optioneel: opbergruimte voor je garen en naalden.
 • Optioneel: een uitwasbare marker om je patroon weer te kunnen wissen. 

3. Span de stof in een borduurraam

In deze video leg ik het helemaal uit, hoe je de stof in een borduurring doet.

4. Leer meer over de steken

Basissteken zijn ‘chainstitch’, ‘runningstitch’ en de ‘satin stitch’ en de 'kruissteek'. De kruissteek is in Nederland de meest bekende, dat was de manier hoe mijn oma vroeger borduurde op de speciaal daarvoor gemaakte stof AIDA. Toen ik de andere steken ontdekte was ik ook geïnteresseerd! In de video laat ik zien hoe je deze basissteken maakt. Er zitten ook nog wat andere steken in de tutorial 

Met deze stapjes moet je zelf aan de slag kunnen gaan! In de shop vind je alle materialen om zelf aan de slag te gaan met borduren! Heb je alsnog vraagjes, laat ze vooral even weten :).

Liefs,
Judith

Amazing right?! All those examples from beautiful embroidery designs? I can tell you: it's so relaxing to embroider. I reaaaaally love it. Relaxing on the couch with an embroidery piece on your lap, a podcast or film playing: the recipe for a perfect relaxed evening. The memories I had from embroidery is that it's super old fashioned, but that is certainly not true! You can make te most beautiful designs by yourself. But be careful, it's really addicting! Do you consider starting with embroidery? Then here are some steps that you can follow to make starting as easy as possible.

1. Think about what you want to embroider
Just like painting there are different kind of styles within embroidery. In the basis you choose for a cross stitch or free embroidery. For free embroidery, use fabric that is woven pretty solid with an even stitch. For cross stitch, use a fabric that has a square structure, so you can easily count the stitches.

2. Zoek de juiste materialen bij elkaar:
Of course everything starts with the materials! What materials do you use for embroidery?

What materials do you need for embroidery?

 • A needle, preferably use a blunt needle.
 • Embroidery fabric, make sure your fabric has the right structure.
 • Embroidery thread
 • Embroidery hoop: this way you can tighten your fabric, which makes it much easier to embroider.
 • Scissors for cutting the fabric and your yarn.
 • Optional: storage space for your yarn and needles.
 • Optional: a washable marker to erase your pattern.

3. Hoop the fabric in an embroidery frame

In this video I'll explain how to hoop your fabric in an embroidery hoop.

4. Read more about the stitches

The base stitches are the 'chainstitch', 'running stitch', the 'satin stitch' and the 'cross stitch'. In The Netherlands the 'cross stitch' is the most known one. That was the way my grandma used to embroider on the AIDA fabric that was specially made for cross stitching. When I discovered the other stitches I got really interested! In this video I'll show you how to make the base stitches. The tutorial also includes some different stitches. 

With these steps you should be able to start yourself! In the shop you'll find all materials to start embroidering yourself! If you still have any questions, please let me know :).

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands