Mijn favorieten stof om op te borduren My favourite fabric to use for embroidery

Stofjes hebben zeker een aantrekkingskracht op mij. Ik vind het heerlijk om door de stoffenwinkel te lopen of nog beter de lapjesmarkt in Utrecht. Bij alle stoffen zie ik de mogelijkheden en de dingen die je ermee kan maken. Dat heb ik zeker overgenomen van mijn moeder. Vroeger maakte we altijd grapjes over mijn moeder dat ze zoveel stofjes had, JK nu nog steeds ;). M’n moeder had zoveel stofjes op zolder dat we altijd lapjes hadden om poppen kleertjes te maken of om eens wat voor onszelf te maken. We hadden een mini stoffenwinkel om uit te kiezen. Want ook alle restjes bewaarde ze, Lekker knippen en plakken met stofjes. Inmiddels heb ik zelf stiekem ook een flinke lading aan stofjes in mijn collectie. En ik word er nog steeds erg blij.

Door de jaren heen heb ik al heel wat geleerd over stofjes en welke stof zich fijn laat verwerken bij verschillende soorten hobby’s. Ik heb zeker mijn favorieten voor borduren gevonden! Aangezien ik tot nu toe altijd alleen vrij borduur, zijn deze favorieten vooral geschikt voor vrij borduren.

Katoen
Simpel katoen met een mooie weving heeft mijn voorkeur. Katoen heeft vaak de meest gelijkmatige weving. Hoe je dat kan herkennen vertelde ik in de blog van vorige week. Voor de shop heb ik echt de perfecte stof gevonden! En het fijnste is dat ze de stof leverbaar is in prachtige kleuren.

De draad van deze stof is gelijk en de weving is ook fijn. Uiteraard is katoen een super uitgebreide term. Op de foto zie je de structuur van het katoen, deze stof vind je ook in de shop.

Linnen katoen
Linnen katoen is ‘verrassend’ een mix tussen linnen en katoen ;). Deze stof heeft vaak een mooie kleurnuance en de structuur is ook mooi om mee te borduren! De weving is vaak ietsjes dan het katoen uit de shop. Het is zeker een mooi materiaal om mee te werken!

Linnen
Linnen kan soms zo’n mooie glans hebben! De weving van linnen kan erg verschillen, zelf vind ik het fijn als het een fijne weving is, die niet te dun is. Linnen oogt vaak luxe en heeft een mooie uitstraling. Op de foto kan je goed zien wat ik daarmee bedoel.

Als sidenote zeg ik er wel even bij: de benaming van de stof is algemeen. Per stof soort heb je heel veel varianten. De weving per stof kan zeker verschillen. In de shop vindt je al mijn favorieten! Dan hoef je zelf niet te zoeken naar de perfecte stof, dat heb ik al voor je gedaan :).

Liefs,
Judith

Fabrics definitely appeal to me. I love to walk through the fabric shop or even better the patch market in Utrecht. With all fabrics I see the possibilities and the things you can make with them. I certainly took that from my mother. We used to joke about my mom that she had so many fabrics, JK still does now;). My mother had so many fabrics in the attic that we always had patches to make doll clothes or to make something for ourselves. We had a mini fabric store to choose from. Because she also kept all leftovers, nice cut and paste with fabrics. Meanwhile, I secretly also have a large load of fabrics in my collection. And I am still very happy there.

Over the years I have learned a lot about fabrics and which fabrics can be used in various hobbies. I definitely found my embroidery favorites! Since I have always only used free embroidery, these favorites are especially suitable for free embroidery. 

Cotton
A simple cotton fabric with a beautiful weave has my preference. Cotton mainly has the weaving that's the most evenly. In my last blog I told you how you can recognise that. For in the shop I found the most perfect fabric! And the best thing is that the fabric is available in the prettiest colors. 

The thread of this fabric is even and the weave is thin. Of course cotton is a broad term. In the picture you see the structure of cotton, this one you can find in the shop. 

Linnen cotton
Linnen cotton is 'surprisingly' a mix between linnen and cotton ;). This fabric has a beautiful color nuance and the structure is beautiful to embroider on. The weave is often a bit more loose than the cotton of the shop. It's definitely a beautiful material to work with!

Linnen
Linnen sometimes has the most beautiful shine! The weave in linnen can differ a lot, I personally love it when it has a fine weave, that's not too thin. Linnen often has a luxe feel to it and just looks beautiful. In the picture you can see what I mean with that. 

As a sidenote, I would like to add: the name of the fabric is general. You have many variants per fabric type. The weaving per fabric can certainly differ. In the shop you'll find all my favorites! Then you don't have to search for the perfect fabric, I have already done that for you :).

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3