Doorgaan naar content

Op werkdagen voor 16.00u besteld, vandaag verzonden.

Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

Winsor & Newton Professional vs Cotman, wat zijn de verschillen? | Winsor & Newton Professional vs Cotman, what are the differences?

door Judith Joosten 05 Apr 2020

Regelmatig krijg ik de vraag wat het verschil is tussen de W&N Cotman en de W&N Professional watercolors. Dit is meteen het verschil tussen student kwaliteit en kunstenaarskwaliteit. Cotman is de semi studentenrange van W&N maar net iets beter, en de Professional is de Kunstenaaarskwaliteit. 

Wat is het verschil tussen student- en kunstenaarskwaliteit?
De student versie is een range lager dan professionele kwaliteit. Bij de student versie zijn er consessies gedaan om de verf betaalbaar te maken. Een merk als W&N zal geen product maken waar ze niet volledig achter staan. Dus het studentenlabel geeft aan dat het zeker een goed product is maar niet het aller beste. Wil je het beste, dan betaal je daar ook meer voor.

Een ander verschil is dat bij de Cotman verschillende pigmenten worden gemengd om tot een bepaalde kleur te komen. Bij verf heb je het eigenlijk het liefste dat het uit een pigment bestaat. Dit zorgt er namelijk voor dat je kleur zo helder mogelijk is.

Bij Cotman wordt er dus sneller een paar kleuren gemixt, wat een voordeligere manier is. Het is alleen nét niet zo helder dan als het zou zijn van de Professional.

Verder zit er net wat meer bindmiddel en goedkopere pigmenten in de Cotman. Dit kan ervoor zorgen dat de verf net wat dekkender is. Bij de Professional wordt zoveel mogelijk pigment in de verf gestopt en zo min mogelijk bindmiddel.

Waarom kies je voor de Cotman of voor de Professional?
Met W&N Cotman is er bijvoorbeeld het palet van 45 kleuren en deze is heel betaalbaar. De grote range aan kleuren is heel handig zijn als je een beetje moeite hebt met kleuren mengen. Maar het is ook een super fijn palet om met aquarelverf te beginnen. Het palet komt ook met ruimte om te mengen.

Wat leuk is bij de W&N Professional is dat je je palet zelf kan opbouwen door losse tubes te kopen. Zo heb je exact de kleuren die je denkt nodig te hebben. Ook kun je de verf gewoon hergebruiken als het is opgedroogd. Dit is super fijn omdat je dan niet onnodig verf verspilt. Ook verlies je er geen kwaliteit mee. 

Als je wil beginnen of heb je moeite met mengen dan raad ik je aan om te beginnen met de Cotman. Mocht je al wat meer ervaring hebben met aquarel dan raad ik je de professional aan.

[lang2]

Regularly I get queastions about what the difference is between the W&N Cotman and the W&N Professional watercolors. This is the difference between student quality and artist quality. Cotman is the semi-student range of W&N, only slightly better, and the Professional is the Artist quality.


What is the difference between student and artist quality?
The student version is a range lower than the professional quality. With the student version, concessions have been made to make the paint more affordable. A brand like W&N won't make a product that they don't fully support. So the student label indicates that it is certainly a good product, but not the very best. If you want the very best, you'll have to pay more for it.

Another difference is that with the Cotman different pigments are mixed to get a certain color. With paint you actually prefer that it consists of just one pigment. This ensures that your color is as bright as possible.

So at Cotman, a few colors are mixed, which is a cheaper way. It's just not as clear as it would be from the Professional.

Furthermore, there is just a little more binder and cheaper pigments in the Cotman. This can ensure that the paint is just a bit more opaque. With the Professional, as much pigment as possible is put into the paint and as little binder as possible.

Why do you choose the Cotman or the Professional?
With W&N Cotman, for example, there is the palette of 45 colors and it is very affordable. The wide range of colors is very useful for when you have a bit of trouble mixing colors. But it is also a super nice palette to start with watercolor paint. The palette also has room to mix your own colors.

What's nice about the W&N Professional is that you can build your palette yourself by buying separate tubes. This way you have the exact colors that you think you need. You can also simply reuse the paint once it has dried. This is super nice because this way you don't waist paint unnecessarily. You also don't lose quality with it.

If you want to start or if you have trouble mixing, I recommend starting with the Cotman. If you have more experience with watercolor, I recommend the professional.

Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items