Wat is er zo bijzonder aan Palomino Blackwing potloden? What makes the Palomino Blackwing pencils so special?

De Palomino Blackwing Potloden zijn erg geliefd onder de ‘professionele’ kunstenaars. Naast dat ze er mooi uit zien zijn ze ook nog eens ontzettend fijn.

Wat maakt deze potloden zo geliefd?
De Blackwing potloden worden gemaakt van Japans grafiet. Dit betekent dat je potlood dus erg mooi donker is als je ermee schetst. De huls is gemaakt van cederhout, dit kun je makkelijk glad slijpen. Ook ruikt het erg lekker.

Het potlood is iets langer dan een ‘normaal’ potlood. Dit is super fijn omdat je er dan zwierig mee kan tekenen. 

Wat is het verschil tussen de verschillende kleuren?
De Blackwing potloden komen in drie verschillende kleuren.

  • De grijze (Blackwing 602), deze is het hardste. Hij is het fijnste voor schrijven en vergelijkbaar met een 2B potlood.
  • De witte (Blackwing Pearl) is het middelste potlood. Deze kun je gebruiken voor tekenen en schrijven, je kan hem vergelijken met een 3B potlood.
  • En de zwarte (Blackwing Regular), deze is het zachtste van de drie. Hij is het fijnste om ermee te tekenen en schetsen. Je kan dit potlood vergelijken met een 4B potlood. 

De Blackwing puntenslijper
Dit is een puntenslijper speciaal ontwikkeld voor de Blackwing potloden. Al kun je er natuurlijk ook gewoon andere potloden mee slijpen. Het fijne is dat je met deze puntenslijper eerst het hout slijpt en daarna pas het grafiet. Zo gaat de puntenslijper heel lang mee en krijg je makkelijk hele scherpe punten. Wat ook handig is dat er gelijk twee reservemesjes bij de puntenslijper komt, zo kun je ze altijd makkelijk vervangen.

Een leuk feitje over de potloden.
De productie van Blackwing was tijdelijk gestopt. Echte fans baalden daar zo erg van dat ze op een gegeven moment op eBay voor $40 per stuk werden verkocht. Toen hebben ze toch maar besloten de productie opnieuw in gang te zetten.

Shop de potloden hier.

Liefs,

Judith

The Palomino Blackwing Potloden are very loved by the 'professional' artists. They don't only look beautiful, they're also incredibly nice to use.

What makes these pencils this loved?
The Blackwing pencils are made with Japanese graphite. This means that your pencil strokes can get really dark when sketching with it. The sleeve is made of cedar wood, which you can easily sharpen smooth. It also smells very good.

The pencil is slightly longer then a 'normal' pencil. This is super nice because you can draw gracefully with it.

What's the difference between the different colors?
The Blackwing pencils come in three different colors. 

  • The grey (Blackwing 602), this one is the hardest. It's the nicest for writing and is comparable to a 2B pencil.
  • The white (Blackwing Pearl) is the middle pencil. This one you can use for drawing and writing, it's comparable with a 3B pencil.
  • And the black one (Blackwing Regular), it't the softest of the three. This one is the best to draw and sketch with it. You can compare this pencil with a 4B pencil.

The Blackwing pencil sharpener.
This is a pencil sharpener, specially designed for the Blackwing pencils. Even though you can also sharpen other pencils with it. The best thing about this sharpener is that you first sharpen your wood, then the graphite. This makes that your sharpener lasts a long time and that you can easily get very sharp points. What is also good to know is that there are two spare blades with the sharpener, so you can always replace them easily.

Fun fact about these pencils.
The Blackwing production had temporarily stopped. True fans were so annoyed that at one point they were sold on eBay for $40 each. That was the moment they decided to restart production.

Shop the pencils here.

Love,

Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands