DIY // Zo voer je een envelop! DIY // How to line an envelope!

In deze blog laat ik je zien hoe ik de envelopliners heb gemaakt voor mijn eigen trouwkaarten. Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik ben getrouwd. Ik had al vaker een trouwkaart ontworpen en wilde die van onszelf natuurlijk ook graag ontwerpen! My goodness, denk er nog maar eens over na voordat je een kaart voor jezelf gaat ontwerpen. Voor jezelf is het heel lastig één ding te kiezen. Voordat ik bij dit ontwerp uit kwam, zijn er de nodige ontwerpen voorbij gekomen. Uiteindelijk was ik super blij met het resultaat en ook een jaar verder vind ik het nog steeds een prachtige kaart.

Onze bruiloft was een grote inspiratiebron voor Splendith. De grote bloemen wilde ik maken als decoratie van onze locatie en uiteraard ging ik mijn enveloppen zelf kalligraferen. Toen alles binnen was, glimlachte de rol glitter inpak papier me toe: dit was perfect voor de envelopliners. Er zat al de nodige tijd in de trouwkaarten, dat ik wel eventjes twijfelde. Ik maakte mezelf wijs: dan doe je het bij een paar kaarten. Voor ik het wist was de hele rol opgeknipt en begon ik al te plakken. Het viel me uiteindelijk best wel mee qua werk en het gaf de uitnodigingen écht wat extra's. Het voelde op die manier als een super feestelijke uitnodiging. Precies was je wilt bij zo'n gelegenheid toch?

Let's get started!

Benodigdheden:

  • Enveloppen
  • Een A4tje als mal, knip hem niet van te dik karton.
  • Dubbelzijdig tape
  • Schaar
  • Papier voor de voering (gebruik dun papier voor het mooiste resultaat)

Stap 1: Maak de Mal
Leg de envelop op het A4tje, en trek hem dan over. Knip hem uit. Daarna knip je aan de onderkant van de mal de hoogte van de plakstrip weg. Pas even of de mal goed in de envelop past en knip hem eventueel wat bij.

Stap 2: Maak de voeringen
​Met de mal teken je de voeringen op je papier en knip daarna de voeringen uit.

Stap 3 Plak de envelop voeringen vast
Plak twee stroken dubbelzijdig tape aan de binnekant van de envelop. Ik plak ze bewust alleen aan de bovenkant vast, zodat de voering ietsje speling houdt naar beneden. Schuif de voering erin, haal daarna het beschermlaagje van het tape af zodat je de voering vast plakt. Vouw daarna het papier op de vouwrand van de envelop. Zo blijft de voering mooi zitten.

Dat was het alweer! Ga je ook proberen om een envelop te voeren? Ik ben benieuwd naar jullie resultaten!

Heb je nog vragen? Stel ze vooral in de comments!

Liefs,
Judith

In this blog I will show you how I made the envelope liners for my own wedding invitations. It has been over a year since I got married. I had designed a wedding invitation before and of course wanted to design our own too! My goodness, think it again before you start designing a card for yourself. It is very difficult for yourself to choose one thing. Before I came to this design, the necessary designs were passed. In the end I was very happy with the result and a year later I still think it is a beautiful card.

Our wedding was a great source of inspiration for Splendith. I wanted to make the large flowers as decoration for our location and of course I would calligraphy my envelopes myself. When it was all in, the roll of glitter wrapping paper smiled at me: this was perfect for the envelope liners. There was already a lot of time in the wedding invitations, which I doubted for a moment. I told myself: then you do it with a few cards. Before I knew it, the entire roll was cut and I was already starting to glue. In the end, it was not that bad in terms of work and it really gave the invitations something extra. It felt like a super festive invitation that way. Exactly what you want on such an occasion right?

Let's get started!

Necessities:

  • Envelopes
  • An A4 as a template, don't cut it from too thick cardboard.
  • Double-sided tape
  • Scissors
  • Paper for the lining (use thin paper for the best result)

Step 1: Make the Mold
Place the envelope on the A4, and then trace it over. Cut it out. Then you cut the height of the adhesive strip at the bottom of the mold. Make sure the template fits properly in the envelope and trim it a bit if necessary.

Step 2: Make the liners
With the template you draw the liners on your paper and then cut the liners.

Step 3 Tape the envelope liners
Stick two strips of double-sided tape on the inside of the envelope. I deliberately stick them only at the top, so that the lining has a little slack down. Slide the liner in, then remove the protective layer from the tape so that you stick the liner down. Then fold the paper on the folded edge of the envelope. This way the lining stays in place.

That was it again! Are you also going to try to feed an envelope? I am curious about your results!

Do you have any questions? Do ask them in the comments!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands