Happy new year!

Happy New Year! 

Je weet nog niet wat je staat te wachten in 2017, behalve dat het meestal anders loopt dan je had verwacht. Je hebt idealen en misschien wel goede voornemens voor het nieuwe jaar. Haha, die persoonlijke voornemens, die werken bij mij nooit zo goed. Gezonder eten, meer sporten, guilty! Vorig jaar was één van mijn doelen het openen van de webshop. Ik ben super trots dat het is gelukt! Al jullie té gekke reacties maken me nog gelukkiger. Het geeft me mega veel energie om Splendith een leukere webshop te maken!

Voor het eerst heb ik mijn doelen voor 2017 op papier gezet. En dat zijn er nogal wat. Dit is een korte selectie:

Het assortiment van Splendith groeit!
Hier ben ik heel enthousiast over! Ik begon met Splendith omdat er nog geen leuke DIY webshops waren. Ik heb de afgelopen maanden druk gezocht naar fijne leveranciers en heb ik een aantal hele fijne bedrijven gevonden. In 2017 zal ik je dus blijven verrassen met veel nieuwe producten!

Workshops!
In 2017 ga ik workshops geven! Ik had niet verwacht dat ik het zó leuk vond om jullie dingen te leren en uit te leggen. Stiekem dacht ik dat ik niet zoveel te vertellen had ;). Op de eerste beurs, de Paper Passion, stond ik vol enthousiasme van alles uit te leggen. Wat een energie gaf dat! Ik kreeg op de beurs veel vragen over workshops. 2017 is het jaar waarin ik een workshop crêpepapieren bloemen ga aanbieden. I'll keep you posted!

Video's!
In 2017 kan je veel video's verwachten met tutorials en previews. In een winkel kan je producten voelen/proberen en bij een webshop kan dat natuurlijk niet. Met een video heb je toch die (online) ervaring!

Dit jaar ga ik net zo genieten, nieuwe dingen uitproberen en van Splendith de leukste DIY shop maken. 

Ik wens je het allerbeste voor 2017!

Liefs,
Judith

Happy New Year!

You don't know yet what to expect in 2017, except that it usually turns out differently than you expected. You have ideals and perhaps good resolutions for the new year. Haha, those personal intentions never work that well for me. Eat healthier, exercise more, guilty! Last year, one of my goals was to open the webshop. I am very proud that it worked! All your amazing reactions make me even happier. It gives me a lot of energy to make Splendith a nicer webshop!

For the first time I have put my goals for 2017 on paper. And there are quite a few. This is a short selection:

The Splendith range is growing!
I am very excited about this! I started with Splendith because there were no nice DIY web shops yet. In recent months I have been looking for great suppliers and I have found a number of very nice companies. In 2017 I will continue to surprise you with many new products!

Workshops!
I will be giving workshops in 2017! I did not expect that I would enjoy teaching and explaining things to you so much. I secretly thought I didn't have much to say;). At the first fair, the Paper Passion, I was full of enthusiasm explaining everything. What energy that gave! I got a lot of questions about workshops at the fair. 2017 is the year in which I will be offering a workshop crepe paper flowers. I'll keep you posted!

Videos!
In 2017 you can expect a lot of videos with tutorials and previews. In a store you can feel / try products and that is of course not possible in a webshop. With a video you still have that (online) experience!

This year I will enjoy it just as much, try new things and make Splendith the nicest DIY shop.

I wish you all the best for 2017!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands