Hoe maak je een kalligrafienib schoon? How to clean a Calligraphy nib?

Yay, je hebt een aantal materialen gekocht om mee te expirimenteren. Heb je nieuwe nibs gekocht, maar heb je problemen met je inktflow? Dat kan goed kloppen, je nibs moet je nog voorbereiden voor gebruik. De nibs werken nog niet gelijk optimaal zodra ze van de fabrikant afkomen. Door het productieproces blijft er een laagje olie op de nibs achter. Dit moet je verwijderen voor je aan de slag kan. Doe je dit niet, dan blijf je een tijd last houden van losse flodders inkt. Vooral als je net begint met kalligraferen, kan dit voor frustratie zorgen. Er zijn verschillende manieren om je nibs schoon te maken. De eerste daarvan is: schoonmaken met tandpasta. Ja, echt!

Poets je kalligrafienibs met tandpasta
Deze manier wordt denk ik het meest gebruikt. Je poetst simpelweg de nib met een zachte tandenborstel en wat tandpasta. Het maakt niet uit welke je hiervoor gebruikt. Al is deze mooie tube van Marvis een leuke accessoires voor je werktafel :). Daarna spoel je de nib af met water en droog je ze af.

Verwarm de nib kort
De tweede manier is het verwarmen van je nib. Je doet nu eerst je nib in de nibhouder. Daarna haal je de nib letterlijk een seconde door een vlam heen. Het is belangrijk dat je hem niet te lang in het vuur houdt omdat je dan de nib kapot maakt. Daarna spoel je de nib af en droog je hem goed af.

Prik de nib in een aardappel
Voelt het vuur niet comfortabel? Ik ben altijd bang dat ik de nibs dan kapot maak... Dan is de laatste manier manier door de nib in een aardappel te prikken. Ik vind het wel een beetje zonde van een aardappel, maar misschien heb je juist nog een oude aardappel liggen? Hierna spoel je uiteraard de nibs weer schoon en maak je ze goed droog. 

Je kan testen of de nib goed schoon is door hem in de inkt te dippen. Als de inkt de nib gelijk bekleed, dan kan je door, anders herhaal je het proces. Raak de nib na het schoonmaken  niet meer met je vingers aan, dan maak je ze namelijk weer vet.

Weet jij nog een fijne manier om nibs schoon te maken? Let me know!

Liefs,
Judith

Yay, you bought some materials to experiment with. Have you bought new nibs, but are you having problems with your ink flow? That's very possible, you still have to prepare your nibs for use. The nibs don't work optimally as soon as they come from the manufacturer. The production process leaves a layer of oil on the nibs. You have to remove this before you can get started. If you don't do this, you will continue to suffer from blanks of ink for a while. Especially if you are just starting out with calligraphy, this can cause frustration. There are several ways to clean your nibs. The first of these is: cleaning with toothpaste. Yes really!

Brush your calligraphy nibs with toothpaste
I think this way is used the most. You simply brush the nib with a soft toothbrush and some toothpaste. It doesn't matter which one you use for this. Although this beautiful tube from Marvis is a nice accessory for your work table :). Then rinse the nib with water and dry it.

Heat the nib briefly
The second way is to heat your nib. You now first put your nib in the nib holder. Then you literally run the nib through a flame for a second. It is important that you do not keep it in the fire for too long or you will destroy the nib. Then you rinse the nib and dry it well.

Pierce the nib in a potato
Does the fire not feel comfortable? I'm always afraid that I'll break the nibs ... Then the last way is to poke the nib in a potato. I think it's a bit of a waste of a potato, but maybe you still have an old potato lying around? After this, you obviously rinse the nibs again and dry them well.

You can test whether the nib is clean by dipping it in the ink. If the ink coats the nib evenly, you can continue, otherwise repeat the process. Do not touch the nib with your fingers after cleaning, because you will make them greasy again.

Do you know another great way to clean nibs? Let me know!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands