KALLIGRAFIE // De penhouder CALLIGRAPHY // The penholder

Degene die de nieuwsbrief hebben gelezen weten dit al: je kan deze maand twee tot drie nieuwe artikelen per week verwachten (op de blog). Het delen van mooie materialen en mijn kennis daarover, vind ik zó leuk! Het blijft lastig om het maken van leuke blogjes te combineren met de shop. Maar met wat planning, gaat het deze maand in ieder geval lukken. Deze blog is de eerste van een hele reeks kalligrafie blogs. De komende maanden komt er elke week een blog online waarin je meer leert over kalligrafie. In deze blog vertel ik je er wat meer over penhouders. Waarschijnlijk heb je gezien dat er twee verschillende soorten penhouders zijn. rechte penhouders maar ook Oblique penhouders. Yup, dat zijn degene met het grappige add-on haakje eraan.

Welke penhouder is het beste geschikt voor een beginner?
Ik zie iedereen weer iets anders aanraden om mee te beginnen, dus ik kan me voorstellen dat het verwarrend is om te kiezen tussen deze aanraders. De reden dat iedereen iets anders aanraad is omdat een penhouder heel persoonlijk is. Iedereen schrijft weer op een andere manier.

Voordat je kan beginnen met het testen van nibs, heb je een nibhouder/penhouder nodig. Je hebt nibhouders in veel verschillende prijsklassen. Natuurlijk hoef je niet meteen de duurste te kopen. Ga je beginnen kan je eventueel deze rechte pen kopen en een Speedball Oblique houder. Dan kan je zelf beslissen welke penhouder het fijnste is. De oblique penhouder helpt je om in een goede hoek te schrijve, dan hoef je daar in het begin niet zo op te focussen. Een rechte penhouder helpt de basics goed onder controle te krijgen.

Wat is het verschil tussen een oblique en een rechte penhouder?
Het verschil in de penhouders zit in de manier in welke hoek de pen naar het papier staat. Traditionele vormen van kalligrafie worden geschreven onder een hoek van 35degree, ook wel cursief genoemd. Een oblique houder is hier speciaal voor geoptimaliseerd. Bij moderne kalligrafie is er geen gewenste hoek. Dus de keuze van een nibhouder komt aan wat voor jou het beste werkt en onder welke hoek je wil schrijven.

Ook voor de nibhouders geldt, probeer er een aantal uit om te kijken wat voor jou het beste werkt. Vragen die je hierbij kan stellen:

Kan je deze pen voor een lange tijd vasthouden?
Wil ik een dunne grip of een wat bredere grip?
Heeft deze pen een fijn gewicht?

Je shopt penhouders hier.

Laat het vooral weten als je nog vraagjes hebt <3. 

Liefs,
Judith

Ps: in de volgende kalligrafie blog vertel ik je hoe je een nib goed in de penhouder kan bevestigen.

Those who have read the newsletter already know this: you can expect two to three new articles per week this month (on the blog). I really enjoy sharing beautiful materials and my knowledge about them! It remains difficult to combine creating nice blogs with the shop. But with some planning, it will certainly work out this month. This blog is the first of a whole series of calligraphy blogs. In the coming months, a blog will be published online every week in which you will learn more about calligraphy. In this blog I will tell you a bit more about penholders. You have probably noticed that there are two different types of penholders. straight penholders but also Oblique penholders. Yup, those are the ones with the funny add-on hook on it.

Which penholder is best for a beginner?
I see everyone recommending something different to start with, so I imagine it would be confusing to choose between these recommendations. The reason everyone recommends something different is because a pen holder is very personal. Everyone writes in a different way.

Before you can start testing nibs, you need a nib holder / penholder. You have nib holders in many different price ranges. Of course you don't have to buy the most expensive right away. If you're starting, you can possibly buy this straight pen and a Speedball Oblique holder. Then you can decide for yourself which pen holder is the best. The oblique pen holder helps you write in the right angle, so you don't have to focus on that in the beginning. A straight pen holder helps to get the basics under control.

What is the difference between an oblique and a straight penholder?
The difference in the penholders is in the way in which angle the pen is facing the paper. Traditional forms of calligraphy are written at an angle of 35 degrees, also called italics. An oblique holder is specially optimized for this. In modern calligraphy there is no desired angle. So the choice of a penholder comes down to what works best for you and at what angle you want to write.

Also for the penholders, try a few to see what works best for you. Questions you can ask:

Can you hold this pen for a long time?
Do I want a thin grip or a slightly wider grip?
Does this pen have a nice weight?

You shop penholders here.

Please let us know if you have any questions <3.

Love,
Judith

Ps: in the next calligraphy blog I will tell you how to properly fix a nib in the penholder.

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands