Doorgaan naar content
Op werkdagen voor 16.00u besteld, dezelfde dag verzonden!
Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

KALLIGRAFIE // Welke nib moet ik kiezen? | CALLIGRAPHY // Which nib do I choose?

door Judith Joosten 24 Apr 2018

Welke kalligrafie nib of pen moet ik kiezen? Dit is de meest gestelde vraag van beginnende kalligrafeerders. Het aanbod van nibs voor kalligraferen kan overweldigend zijn, omdat de keuze oneindig lijkt. Uitproberen is één van de manieren om erachter te komen wat jij een fijne nib vindt. Je hoeft hier niet wanhopig naar opzoek te gaan. Er bestaat namelijk geen perfecte nib die álles kan. Hmm, bummer? Nee hoor, want er zijn meerdere fijne nibs te krijgen.

Tips om jouw nib collectie uit te breiden:

Er is niet één perfecte nib:
Kijk dus niet naar één ‘perfecte nib’ maar zoek naar een aantal nibs die goed voor jou werken. Dan hou je uiteindelijk een aantal favorieten over. Elke pen heeft weer andere eigenschappen die fijn zijn. Er zijn natuurlijk een aantal nibs die beter geschikt zijn voor een beginner. In deze blog vertel ik je meer over verschillen, en in deze blog lees je mijn ervaringen per nib.

Het verschil tussen kalligrafie nibs:
Dit zijn verschillende soorten nibs, allemaal voor verschillende soorten stijlen kalligrafie. Voor moderne kalligrafie gebruik je alleen pointed dip nibs, vandaar dat ik de andere twee nibs maar kort uitleg.

Pointed nibs: bij deze pennen vult de nib zich met inkt bij het dopen in een inkt vat. De punt heeft altijd een scherpe punt.

Fountain pens/vulpennen: deze pennen hebben een inktreservoir in de body van de pen. Dit zegt verder niets over de de soort pen, maar wel over het reservoir.

Broad tip nibs: bij veel kalligrafieshops zal je nibs zien met een dunne, brede punt. Die kan je dus niet goed gebruiken voor moderne kalligrafie. De brede nibs zijn geschikt voor gotische kalligrafie. Dat is een heel andere stijl kalligrafie en herken je vast van oude platen.

Spitse nib punten voor moderne kalligrafie
Alle pointed pens hebben een fijne, scherpe punt gevormd door twee helften die bij elkaar komen. Je ziet door het midden van de punt altijd een lijn lopen die de punt in twee bladen verdeeld. Die twee bladen worden ‘tines’ genoemd. Deze zijn in stand ‘rust’ netjes met elkaar uitgelijnd. Zodra de pen tegen papier wordt gedrukt, spreiden de ‘tines’ en kan de inkt hier doorheen stromen.

Hoe maak je de dunne en dikke lijnen met kalligraferen?
De hoeveelheid druk die je op het papier uitoefent, bepaald hoeveel de thines uit elkaar spreiden en hoe breed de lijn wordt. De dunne en dikke stroken worden gemaakt door het variëren van druk op de pen en het veranderen van hoek op het papier.

De perfecte druk uitoefenen, zal wat oefening vergen. Hoe flexibeler de tines van een nib zijn, hoe makkelijker ze uit elkaar gaan en hoe makkelijker je een brede downstroke krijgt. De ene persoon is geneigd om hard op een pen de duwen en de andere persoon doet dat juist niet. Na wat oefenen kom je erachter welke nib voor jou het beste werkt.

Beginners nib:
Het aanbod in Nederland is niet zo groot, meestal wordt er een Nikko G nib aangeraden om te beginnen met kalligrafie. Ik zal je aanraden om een aantal verschillende nibs te proberen en door te oefenen met de nib die je fijn vindt. Heb je die nib beter onder controle, dan is het weer tijd om wat nieuwe nibs uit te proberen. Gelukkig zijn de nibs niet extreem duur, dus is het makkelijk om er een aantal te proberen. Voor de shop heb ik twee verschillende setjes gemaakt, om zo verschillende pennen te proberen.

Heb je nog vraagjes? Let me know in de comments.

Liefs,
Judith

[lang2]

Which calligraphy nib or pen should I choose? This is the most frequently asked question of new calligraphers. The range of nibs for calligraphy can be overwhelming, as the choice seems endless. Trying out is one of the ways to find out what you like a good nib. You don't have to desperately look for this. There is no perfect nib that can do everything. Hmm, bummer? No, because there are several nice nibs available.

Tips to expand your nib collection:

There is not one perfect nib:
So don't look at one "perfect nib" but look for a number of nibs that work well for you. Then you end up with a number of favorites. Each pen has different properties that are nice. There are, of course, some nibs better suited for a beginner. In this blog I will tell you more about differences, and in this blog you can read my experiences per nib.

The difference between calligraphy nibs:
These are different types of nibs, all for different types of calligraphy styles. For modern calligraphy you only use pointed dip nibs, which is why I only briefly explain the other two nibs.

Pointed nibs: with these pens the nib fills with ink when dipped in an ink barrel. The point always has a sharp point.

Fountain pens / fountain pens: these pens have an ink reservoir in the body of the pen. This says nothing about the type of pen, but it does say about the reservoir.

Broad tip nibs: At many calligraphy shops you will see nibs with a thin, wide tip. You cannot use it well for modern calligraphy. The wide nibs are suitable for Gothic calligraphy. That is a completely different style of calligraphy and you can recognize it from old records.

Pointed nib points for modern calligraphy
All pointed nibs have a fine, sharp point formed by two halves that come together. You will always see a line running through the center of the point that divides the point into two sheets. Those two sheets are called "tines". These are neatly aligned with each other in "rest" position. As soon as the pen is pressed against the paper, the tines spread and the ink can flow through them.

How do you create the thin and thick lines with calligraphy?
The amount of pressure you apply to the paper determines how much the thines spread apart and how wide the line becomes. The thin and thick strips are created by varying pressure on the pen and changing the angle on the paper.

Applying the perfect pressure will take some practice. The more flexible the tines of a nib are, the easier they separate and the easier it is to get a wide downstroke. One person tends to push hard on a pen and another person doesn't. After some practice you will find out which nib works best for you.

Beginners nib:
The offer in the Netherlands is not that large, usually a Nikko G nib is recommended to start with calligraphy. I will recommend that you try a few different nibs and continue to practice with the nib that you like. Once you have that nib under control, it's time to try out some new nibs. Fortunately, the nibs aren't extremely expensive, so it's easy to try some of them. For the shop I made two different sets, to try different pens.

Do you have any questions? Let me know in the comments.

Love,
Judith

Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items