Doorgaan naar content

Op werkdagen voor 16.00u besteld, vandaag verzonden.

Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

PERSONAL // Project pluktuin | PERSONAL // Project picking garden

door Judith Joosten 12 Apr 2018

De pluktuin gaat er dit jaar komen! Het lijkt me zó leuk om bloemen te kunnen plukken van je eigen planten. Elk jaar rond juni heb ik zoveel spijt dat ik het niet heb geprobeerd. Dus vorig jaar maakte ik al een kleine planning en ben ik wel op tijd begonnen! Vorige week zaterdag heb ik eindelijk wat zaadjes geplant en er zijn inmiddels al heel wat zaadjes uitgekomen! 

Deze blogreeks is trouwens echt een persoonlijk project, en heeft misschien niet zoveel met de webshop te maken. Voel je vrij om de blog over te slaan, het leek me gewoon leuk om mijn ervaringen met jullie te delen. Het kan je sowieso niet ontgaan zijn dat ik geék ben op bloemen, vandaar ook dat ik bij papieren bloemen terecht kwam. Mijn liefde voor bloemen begon al als klein meisje dat ik regelmatig van mijn moeder te horen kreeg dat ik niet zomaar bloemen mocht plukken uit de gemeenteperkjes. Ik maakte dus altijd kleine boeketjes voor mijn moeder. Stiekem denk ik dus dat mijn moeder het niet altijd zo erg vond dat ik soms wat bloemetjes plukte ;). Bloemen heb ik gewoon altijd leuk gevonden, en sindsdien heb ik al meerdere keren geprobeerd om bloemetjes te kweken van zaden. Een pluktuintje is wel weer een stap verder natuurlijk, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat lukken! 

Nu denk je misschien: je woont toch in een flat? Yes, we do. Dus daar gaat het inderdaad niet lukken. Maar dankzij mijn schoonouders kan ik het dus eens uitproberen. Mijn kantoor zit in het achterhuis van mijn schoonouders, die een héle grote tuin hebben. Super lief, dan kan ik meteen elke dag goed de bloemetjes in de gaten houden.

Wat me heel erg op weg heeft geholpen is het boek 'Cut Flower Garden' van Erin Benzakin. Deze kocht ik vorig jaar in juni en in een paar dagen las ik het boek van voor tot achter uit. Erin volgde ik al een hele tijd op instagram, samen met haar familie runt ze een flowerfarm. Haar foto's zijn echt fantastisch en ook deelt ze heel veel over het kweken van bloemen. Het is ook een heel fijn naslagwerk om dingen in het boek op te zoeken. In het boek staat alles fijn per seizoen en per plant geeft Erin aan wat de plantjes nodig hebben en hoe je de bloemen kan knippen etc. Zeker een aanrader dus!

Well: let's get started! Vorige week zaterdag heb ik alvast wat andere zaadjes gehaald bij de Welkoop. Ik had online ergens heel veel leuke en wat bijzondere bloemenzaadjes besteld. In de bevestiging zag ik ineens dat de levertijd vier weken was. Whuuut, ze liepen dus nogal achter met bestellingen inpakken. Vrij onhandig als je in het hoogseizoen zit en je eigenlijk zsm wil beginnen. Leerpuntje dus om de zaadjes nog eerder te bestellen, of gewoon even de levertijd te checken. Eigenlijk wilde ik niet meer zo lang wachten, dus heb ik vast een paar soorten zaadjes gekocht. Het leuke is dat je die echt voor €1-2,- kan kopen, super cheap dus! 

Ik heb vorige week zaterdag vast deze zaadjes in de treetjes gezaaid, in een kweekkwastje gedaan en in de vensterbank gezet. De zaadjes die ik heb gebruikt zijn: snapdragon/leeuwenbekjes, scabiosa, zinnia, verschillende dahlia's, dille en mooie paarse basilicum. Misschien lijkt dit een nogal random selectie, maar de rest komt dus nog. Het zijn allemaal eenjarige plantjes (behalve de dahlia's), en vrij makkelijk om te kweken. 

In een week zijn de zinnia's, dille, basilicum en een aantal zaadjes scabiosa uitgekomen. Het ene kasje is denk ik iets warmer geweest en zijn dus eerder uitgekomen. Oh en er zat wat schimmel bij een paar stukjes, wat niet echt een goed teken is. Ik heb het steeds met de fohn weggehaald, niet heel profi dus haha. Ik ben heel benieuwd of er dat veel effect heeft op de plantjes. Nog steeds veel te leren dus ;).

Liefs,
Judith

[lang2]

De pluktuin gaat er dit jaar komen! Het lijkt me zó leuk om bloemen te kunnen plukken van je eigen planten. Elk jaar rond juni heb ik zoveel spijt dat ik het niet heb geprobeerd. Dus vorig jaar maakte ik al een kleine planning en ben ik wel op tijd begonnen! Vorige week zaterdag heb ik eindelijk wat zaadjes geplant en er zijn inmiddels al heel wat zaadjes uitgekomen! 

Deze blogreeks is trouwens echt een persoonlijk project, en heeft misschien niet zoveel met de webshop te maken. Voel je vrij om de blog over te slaan, het leek me gewoon leuk om mijn ervaringen met jullie te delen. Het kan je sowieso niet ontgaan zijn dat ik geék ben op bloemen, vandaar ook dat ik bij papieren bloemen terecht kwam. Mijn liefde voor bloemen begon al als klein meisje dat ik regelmatig van mijn moeder te horen kreeg dat ik niet zomaar bloemen mocht plukken uit de gemeenteperkjes. Ik maakte dus altijd kleine boeketjes voor mijn moeder. Stiekem denk ik dus dat mijn moeder het niet altijd zo erg vond dat ik soms wat bloemetjes plukte ;). Bloemen heb ik gewoon altijd leuk gevonden, en sindsdien heb ik al meerdere keren geprobeerd om bloemetjes te kweken van zaden. Een pluktuintje is wel weer een stap verder natuurlijk, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat lukken! 

Nu denk je misschien: je woont toch in een flat? Yes, we do. Dus daar gaat het inderdaad niet lukken. Maar dankzij mijn schoonouders kan ik het dus eens uitproberen. Mijn kantoor zit in het achterhuis van mijn schoonouders, die een héle grote tuin hebben. Super lief, dan kan ik meteen elke dag goed de bloemetjes in de gaten houden.

Wat me heel erg op weg heeft geholpen is het boek 'Cut Flower Garden' van Erin Benzakin. Deze kocht ik vorig jaar in juni en in een paar dagen las ik het boek van voor tot achter uit. Erin volgde ik al een hele tijd op instagram, samen met haar familie runt ze een flowerfarm. Haar foto's zijn echt fantastisch en ook deelt ze heel veel over het kweken van bloemen. Het is ook een heel fijn naslagwerk om dingen in het boek op te zoeken. In het boek staat alles fijn per seizoen en per plant geeft Erin aan wat de plantjes nodig hebben en hoe je de bloemen kan knippen etc. Zeker een aanrader dus!

Well: let's get started! Vorige week zaterdag heb ik alvast wat andere zaadjes gehaald bij de Welkoop. Ik had online ergens heel veel leuke en wat bijzondere bloemenzaadjes besteld. In de bevestiging zag ik ineens dat de levertijd vier weken was. Whuuut, ze liepen dus nogal achter met bestellingen inpakken. Vrij onhandig als je in het hoogseizoen zit en je eigenlijk zsm wil beginnen. Leerpuntje dus om de zaadjes nog eerder te bestellen, of gewoon even de levertijd te checken. Eigenlijk wilde ik niet meer zo lang wachten, dus heb ik vast een paar soorten zaadjes gekocht. Het leuke is dat je die echt voor €1-2,- kan kopen, super cheap dus! 

Ik heb vorige week zaterdag vast deze zaadjes in de treetjes gezaaid, in een kweekkwastje gedaan en in de vensterbank gezet. De zaadjes die ik heb gebruikt zijn: snapdragon/leeuwenbekjes, scabiosa, zinnia, verschillende dahlia's, dille en mooie paarse basilicum. Misschien lijkt dit een nogal random selectie, maar de rest komt dus nog. Het zijn allemaal eenjarige plantjes (behalve de dahlia's), en vrij makkelijk om te kweken. 

In een week zijn de zinnia's, dille, basilicum en een aantal zaadjes scabiosa uitgekomen. Het ene kasje is denk ik iets warmer geweest en zijn dus eerder uitgekomen. Oh en er zat wat schimmel bij een paar stukjes, wat niet echt een goed teken is. Ik heb het steeds met de fohn weggehaald, niet heel profi dus haha. Ik ben heel benieuwd of er dat veel effect heeft op de plantjes. Nog steeds veel te leren dus ;).

Liefs,
Judith

[lang2]

The picking garden is coming this year! It seems so nice to be able to pick flowers from your own garden. Every year around June, I regret not trying so much. So last year I already made a small planning and I started on time! Last Saturday I finally planted some seeds and a lot of them have already come out!

By the way, this blog series is really a personal project, and may not have much to do with the webshop. Feel free to skip the blog, I just thought it would be nice to share my experiences with you guys. You can't have missed the fact that I'm crazy about flowers, which is why I ended up with paper flowers. My love for flowers started as a little girl who I was regularly told by my mother that I couldn't just pick flowers from the church gardens. I always made little bouquets for my mother. So I secretly think that my mother didn't always mind that I picked some flowers sometimes;). I've always liked flowers, and since then I have tried several times to grow flowers from seeds. A picking garden is a step further of course, so I am very curious how it will work!

Now you may think: you live in a flat, don't you? Yes, we do. So it will indeed not work there. But thanks to my in-laws I can give it a try. My office is in the back of my parents' house, who have a very large garden. Super sweet, I can keep an eye on the flowers every day.

What helped me a lot is the book 'Cut Flower Garden' by Erin Benzakin. I bought this one in June last year and in a few days I read the book from front to back. I've been following Erin on Instagram for a long time, she runs a flower farm together with her family. Her photos are fantastic and she also shares a lot about growing flowers. It's also a very nice reference to look up things in the book. In the book everything is separated per season and per plant Erin indicates what the plants needs and how you can cut the flowers, etc. Definitely recommended!

Well: let's get started! Last Saturday I already got some other seeds from the Welkoop. I ordered a lot of nice and some special flower seeds online somewhere. In the confirmation I suddenly saw that the delivery time was four weeks. Whuuut, they were quite behind with packing orders. Quite inconvenient if you are in high season and you actually want to start asap. A learning point to order the seeds even earlier, or just to check the delivery time. Actually I didn't want to wait that long anymore, so I probably bought a few kinds of seeds. The nice thing is that you can really buy them for € 1-2, so super cheap!

Last Saturday I sowed these seeds in the steps, put them in a cultivation brush and put them in the windowsill. The seeds I used are: snapdragon, scabiosa, zinnia, various dahlias, dill and beautiful purple basil. This may seem like a rather random selection, but the rest is yet to come. They are all annual plants (except for the dahlias) and quite easy to grow.

In a week the zinnias, dill, basil and a number of seeds of scabiosa hatched. I think one greenhouse has been a bit warmer and therefore came out earlier. Oh and there was some mold on a few pieces, which is not really a good sign. I have always removed it with the hairdryer, not very professional so haha. I am very curious if that has much effect on the plants. So still a lot to learn;).

Love,
Judith

Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items