FLORAL FRIDAY // Nieuwe materialen voor papieren bloemen FLORAL FRIDAY // New materials for paper flowers

Ik heb gekleurd floral tape, lijm, styropor bolletjes en meeldraden gevonden! Yes! Echt, ik kan er zo blij van worden dat het assortiment steeds wat completer wordt! 

Whoop, nog meer fijne producten voor het maken van papieren bloemen. 
Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik kan soms wel een stok achter de deur gebruiken. Ik vind het heel leuk om nieuwe materialen en ideetjes met je te delen. Deze materialen had ik dus al een tijdje op de plank liggen. Dit zijn de laatste producten die ik nog steeds in de shop moest zetten!

Gekleurd Floral tape
Floral tape kan je heel fijn gebruiken om je bloemen mooi af te werken en als lijm. Door het tape iets uit elkaar te trekken komt er wat lijm vrij. Floral tape is mooi mat, dus daardoor hoef je de bloem daarna niet af te werken met papier. En met de stampers maak je jouw papieren bloemen nog echter!

Meeldraden
Deze meeldraden laat je jouw papieren bloemen nog echter lijken. De meeldraden zijn gemaakt van een dun touwtje en hebben aan beide uiteinde een verdikking. 

De meeldraden zijn verpakt in een bosje van +/- 100 stuks.

Styropor bolletjes
Deze styropor bolletjes hebben een doorsnede van 2 of 3,5cm. Je kunt deze piepschuim bolletjes goed gebruiken als midden van bepaalde bloemen. Bijvoorbeeld bij een ranonkel is het fijn om vanuit een rond bolletje verder te gaan werken. Je prikt de styropor bolletjes zo op ijzerdraad, je kan ze eventueel vastlijmen met je lijmpistool of Tacky Glue.

Lijm
Van jullie begreep ik dat een lijmpistool niet door iedereen zo geliefd is. Daarom ben ik opzoek gegaan naar een lijm die je goed kan gebruiken voor het maken van de papieren bloemen. Tacky Glue it is! Ik moet bekennen dat de lijm ondertussen al eventjes in de shop staat. Een fijne lijm voor het maken van de wat kleinere bloemen. 

Je shopt alle materialen hier.

Liefs,
Judith

I found colored floral tape, glue, polystyrene balls and stamens! Yes! Really, I'm so happy that the range is getting more and more complete!

Whoop, more great products for making paper flowers.
I really enjoy sharing new materials and ideas with you. So I had these materials on the shelf for a while. These are the last products I still had to put in the shop!

Colored Floral tape
Floral tape can be used very nicely to give your flowers a nice finish and as glue. Pulling the tape apart will release some glue. Floral tape has a nice matte finish, so you don't have to finish the flower with paper afterwards. And with the pistils you can make your paper flowers even more real!

Stamens
These stamens make your paper flowers look more real. The stamens are made of a thin string and have a thickening on both ends.
The stamens are packed in a bunch of +/- 100 pieces.

Polystyrene balls
These polystyrene balls have a diameter of 2 or 3.5 cm. You can use these styrofoam balls as the center of certain flowers. For example, with a ranunculus it is nice to continue working from a round ball. You pierce the polystyrene balls on iron wire, you can glue them together with your glue gun or Tacky Glue.

Glue
I understood that a glue gun isn't so loved by everyone. That is why I went looking for a glue that you can use for making the paper flowers. Tacky Glue it is! I must admit that the glue has been in the shop for a while now. A fine glue for making smaller flowers.

You can shop all the materials here.

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands