ALLES OVER // Tombow Twin Tone - een fijn duo!

ALLES OVER // Tombow Twin Tone - een fijn duo!

De Tombow Twin Tone markers, Nienke van @nienke.vletter schreef er een fijne review over! Hoe kan je die markers nu het beste gebruiken? En op welk bullet journal papier werken ze goed? Nienke geeft er antwoord op in deze blog, want wie kan dat beter dan een Lettering Illustrator?

Als illustrator krijg ik regelmatig de vraag: ‘Maar jij hebt toch meer dan genoeg pennen?' Tja, dat denk ik soms ook ;-) Maar zodra ik de Tombow TwinTone Dual-Tip Markers zag, stonden ze op mijn verlanglijstje. Ontzettend leuk dat ik de TwinTone sets nu voor Splendith mag testen!

Twin Tone Markers: 2 in 1
Tombow is vooral bekend van de Dual Brushpens. Het fijne aan hun brushpens vind ik dat dezelfde stift zowel een brushpen als een fineliner/viltstift heeft in dezelfde kleur. De nieuwe TwinTone Dual-Tip Markers hebben hetzelfde principe: 1 kleur, 2 verschillende kanten. Daar werd ik dus gelijk enthousiast van!

De ene kant is een fineliner van 0,3 mm, gemaakt van een soort kunststof, die prettig en heel mooi dun schrijft. Ik vind ze lijken op de tips van de nieuwe Micron PN en deze punten behouden hun vorm ontzettend goed. De andere kant is een viltstift van 0,8 mm. Qua dikte een goeie tegenhanger van de fineliner, en de punt voelt steviger dan een ‘normale’ viltstift.

Ga jij voor de Brights of Pastel set?
De TwinTone markers zijn er in 2 verschillende sets: Brights en Pastels. Ik kies normaliter vaker voor heldere kleuren, maar oh la la: die pasteltinten zijn ook wel erg fijn!

Beide sets hebben een goede mix van warme en koele tinten. De Brights set is duidelijk dieper van kleur dan de pasteltinten. Afhankelijk van het papier dat je gebruikt, is de Pastels set wel iets minder ‘pastel’ dan verwacht, maar daardoor ook goed zichtbaar.

Ik probeerde de TwinTones uit in 3 verschillende notebooks. In de Leuchtturm1917 vallen de kleuren het zachtst uit, maar schijnen ze toch iets meer door omdat het papier dunner is. Op het papier van Mijn Bulletjournal (van het merk Mus) en Nuuna by Brandbook zijn de kleuren donkerder. En vooral de warme tinten (roze, blush, oranje) uit de pastelset zijn op het dikkere papier van Nuuna bijna niet zichtbaar op de volgende pagina!

Een fijne toevoeging voor je collectie
Tombow heeft met de TwinTone Dual-Tip Markers weer een mooi product gemaakt. De kleuren zijn fijn, en de 2 verschillende diktes in één pen vind ik ideaal! Bovendien zijn de TwinTone Markers goed betaalbaar: € 18,95 voor een set van 12 stiften. 

En wat kun je met de TwinTone markers? In principe natuurlijk alles wat jij wilt! Tekenen, schrijven, handlettering, of je bullet journal. Ik ga ze vooral gebruiken voor (bullet)journaling en daarvoor zijn ze perfect. Ik ben dus erg blij met deze nieuwe aanvulling op mijn pennencollectie! En jij? Kies jij voor de Brights of Pastels set?

Heb je nog vragen over de TwinTone sets? Stuur gerust een berichtje hieronder naar Judith of naar Nienke via Instagram.​

 

Deze gast blog is geschreven door illustrator Nienke van @nienke.vletter.

Waarschijnljik weet je al dat ik(Judith) zelf niet de beste handletteraar/illustrator ben, dus daarom leek het me leuk om voor sommige materialen een gastblogger te vragen om een informatieve blog te schrijven. Omdat je het beste van de pro's kan leren, hierbij de eerste gast blog van Nienke.  

Over Nienke:
Nienke was als jong meisje al fan van tekenen en schilderen en begon drie jaar geleden weer serieus met tekenen en handlettering. Uit enthousiasme begon ze haar Instagram account @nienke.vletter. Combineer illustraties en het tekenen van letters met elkaar en je hebt de 'happy place' van Nienke te pakken. Inmiddels is ze een echte pro en verdiend haar geld door fulltime met haar passie bezig te zijn. Ze maakt de tofste (en levensgrote) creaties met de combinatie van letters en illustraties. Bekijk eens haar instagram account voor leuke inspiratie! :).

[lang2]

The Tombow Twin Tone markers, Nienke from @nienke.vletter wrote a nice review about it! How can you best use those markers? And on which bullet journal paper do they work well? Nienke answers it in this blog, because who can do that better than a Lettering Illustrator?

As an illustrator I often get the question: "But you have more than enough pens, don't you?" Well, I sometimes think so too ;-) But as soon as I saw the Tombow TwinTone Dual-Tip Markers, they were on my wish list. Very nice that I can now test the TwinTone sets for Splendith!

Twin Tone Markers: 2 in 1
Tombow is best known for the Dual Brushpens. The nice thing about their brushpens is that the same marker has both a brushpen and a fineliner / felt-tip pen in the same color. The new TwinTone Dual-Tip Markers have the same principle: 1 color, 2 different sides. I was immediately enthusiastic about that!

One side is a 0.3 mm fineliner, made of some kind of plastic, which writes pleasantly and very thinly. I think they resemble the tips of the new Micron PN and these tips hold their shape very well. The other side is a 0.8 mm felt-tip pen. A good counterpart to the fineliner in terms of thickness, and the tip feels firmer than a "normal" felt-tip pen.

Are you going for the Brights of Pastel set?
The TwinTone markers come in 2 different sets: Brights and Pastels. I normally choose bright colors more often, but oh la la: those pastel shades are also very nice!

Both sets have a good mix of warm and cool tones. The Brights set is clearly deeper in color than the pastel shades. Depending on the paper you use, the Pastels set is slightly less "pastel" than expected, but therefore also clearly visible.

I tried the TwinTones in 3 different notebooks. In the Leuchtturm1917 the colors are the softest, but they shine a bit more because the paper is thinner. On the paper of Mijn Bulletjournal (from the brand Mus) and Nuuna by Brandbook, the colors are darker. And especially the warm shades (pink, blush, orange) from the pastel set are almost invisible on the thicker Nuuna paper on the next page!

A nice addition to your collection
Tombow has made another great product with the TwinTone Dual-Tip Markers. The colors are fine, and I think the 2 different thicknesses in one pen are ideal! In addition, the TwinTone Markers are very affordable: € 18.95 for a set of 12 markers.

And what can you do with the TwinTone markers? Basically everything you want! Drawing, writing, hand lettering, or your bullet journal. I will mainly use them for (bullet) journaling and they are perfect for that. So I am very happy with this new addition to my pen collection! And you? Do you choose the Brights of Pastels set?

Do you have any questions about the TwinTone sets? Feel free to send a message below to Judith or to Nienke via Instagram.

This guest blog is written by illustrator Nienke van @ nienke.vletter.

You probably already know that I (Judith) am not the best hand lettering / illustrator myself, so I thought it would be nice to ask a guest blogger to write an informative blog for some materials. Because you can learn the best from the pros, here is the first guest blog from Nienke.

 

About Nienke:
As a young girl, Nienke was already a fan of drawing and painting and started seriously drawing and hand lettering three years ago. Out of enthusiasm she started her Instagram account @nienke.vletter. Combine illustrations and drawing letters and you have Nienke's 'happy place'. She is now a real pro and earns her money by working full-time with her passion. She makes the coolest (and life-size) creations with the combination of letters and illustrations. Check out her instagram account for some fun inspiration! :).

Trefwoorden:
Ouder bericht Terug naar Blog Nieuwer bericht
Over de auteur

Over de auteur

Judith, eigenaar Splendith

Elke keer al wilde ik iets moois maken, dan kon ik niet de goede materialen vinden. Avonden lang struinde ik online naar kwalitatieve en vrolijke knutselmaterialen voor mijn projecten.

Daar begon het idee voor een shop, met een selectie van mooie materialen.

Met de blog en materialen hoop ik je te inspireren om creatief aan de slag te gaan.

Lees meer over ons

Over Splendith

'Create the things you wish existed'

​Alleen maar kwalitatieve, blije en leuke materialen vind je bij Splendith! Bij ons vind je een selectie aan materialen die je ergens anders misschien niet zo snel ziet.

Ben je op zoek naar mooie DIY materialen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.