Een nieuwe DIY Shop A brand new DIY Shop!

leuke schaartjes en mooi papier

Het is eindelijk zover! YAY! M'n webshop staat online! Ik kan het bijna niet geloven. Wat leuk dat je een kijkje neemt! In mijn webshop ga je toffe materialen vinden om jouw DIY's mee te maken. Splendith selecteert voor jou alvast de beste en allerblijste materialen.

De juiste materialen voor jouw DIY project
Als je vaker DIY's maakt, herken je waarschijnlijk de struggle om mooie en vooral goede materialen te vinden, want oh: de Nederlandse knutselmarkt kan wel een opleving gebruiken! Bij mijn lange zoektochten naar materialen, vind ik ze vaak bij 4 verschilldende winkels in de USA. In plaats van uren te besteden met zoeken, kan je die tijd beter gebruiken om gewoon super toffe DIY's te maken! En die Euro's die opgaan aan je verzendkosten kan je natuurlijk beter besteden in mijn shopje :). Ik hoop dat ik jouw plekje op internet mag zijn waar je inspiratie kan vinden maar ook de mogelijkheid om wat met die inspiratie te doen!

Een eigen webshop
Al sinds ik mijn opleiding Mbo detailhandel begon, had ik de droom om een klein winkeltje te openen en om te ondernemen. Met mijn fotografie (Splendith Fotografie) ging al een gedeelte van die droom in vervulling. Toch borrelde er nog steeds iets van die droom om een winkeltje te openen. Aan het einde derde jaar van mijn opleiding Hbo Communicatie trok ik de stoute schoenen aan, ontworp een webshop en vroeg Thijs om hem te bouwen. In het kader van als je graag iets wil, moet je gewoon ergens beginnen. Pats, boem. Ik wilde heel graag aan de slag met mijn shop. Mijn eerste plan was om handgemaakte slingers te gaan verkopen. Want: 'Oh my, je kan zulke leuke slingers maken!!'. Ik maakte een shitload aan slingers (mijn huisgenoten en Paul kunnen dit beamen) en hoefde nog maar wat kleine dingen te regelen. Toen kwam ik tot het besef dat ik op 20m2 leefde en daarnaast op 2 andere adressen, ik nog student was, ging afstuderen en al een eigen bedrijf had. Dat was geen handige combi. Truth to be told: ik had het gewoon niet helemaal goed uitgedacht.

Webshop 2.0
Nu, inmiddels bijna twee jaar later heb ik het allemaal beter uitgedacht en voorbereid. Het afstuderen was een perfecte gelegenheid om goed onderzoek te doen en inmiddels woon ik in één huis en heb ik zelfs een kantoor! Het plan is nog veel beter geworden, de webshop nog veel mooier en ik hopelijk ietsje wijzer, haha.

Naast mijn webshop ga ik wekelijks inspiratie met je delen! Vanaf volgende week kan je elke week een nieuwe DIY op de blog vinden.

Wat vind je van de webshop? Heb je leuke ideetjes, weet je merken die ik absoluut ook moet gaan verkopen of opmerkingen? Love to hear your thoughts! :)

Liefs,
Judith 

leuke schaartjes en mooi papier

The time has finally come! YAY! My webshop is online! I almost can't believe it. How nice that you are taking a look! In my webshop you'll find great materials to make your DIYs. Splendith already selects the best and most glorious materials for you.

The right materials for your DIY project
If you make DIYs more often, you probably recognize the struggle to find beautiful and above all good materials, because oh: the Dutch craft market could use a revival! In my long searches for materials, I often find them at 4 different stores in the USA. Instead of spending hours searching, you better use that time to just make super cool DIYs! And those Euros that go up on your shipping costs, can of course be better spent in my shop :). I hope that I may be your place on the internet where you can find inspiration but also the opportunity to do something with that inspiration.

Your own webshop
Ever since I started my Mbo education in retail trade, I had the dream to open a small shop and to be an entrepreneur. With my photography (Splendith Photography) part of that dream was already fulfilled. Yet there was still something bubbling of that dream of opening a shop. At the end of my third year of my Hbo Communication course, I took the leap, designed a webshop and asked Thijs to build it. In the context of if you want something, you just have to start somewhere. Bang, boom. I really wanted to get started with my shop. My first plan was to start selling handmade garlands. Because: 'Oh my, you can make such nice garlands !!'. I made a shitload of garlands (my roommates and Paul can agree) and only had to arrange a few small things. Then I realized that I lived on 20m2 and also at 2 other addresses, I was still a student, was going to graduate and already had my own company. That was not a handy combination. Truth to be told: I just hadn't thought it out quite right.

Webshop 2.0
Now, almost two years later, I have thought out and prepared everything better. Graduating was a perfect opportunity to do good research and now I live in one house and even have an office! The plan has gotten even better, the webshop much nicer and hopefully I am a bit wiser, haha.

In addition to my webshop, I'll be sharing inspiration with you every week! From next week you can find a new DIY on the blog every week.

What do you think of the webshop? Do you have any great ideas, do you know brands that I should definitely sell or have comments? Love to hear your thoughts! :)

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3