FLORAL FRIDAY // Stijlvolle papieren bloemen als kerstversiering tutorial FLORAL FRIDAY // Classic paper flower as Christmas ornament tutorial

Leuk dat je er weer bent met Floral Friday! Per ongeluk weer een keer op zaterdag in plaats van vrijdag ;). Maaar dit keer met video. Dus het duurde iets langer dan gepland. Toen ik dit mooie metallic papier bij mijn leverancier voorbij zag komen, werd ik meteen geinspireerd om er mooie kerstversiering mee te maken. Super tof toch om dit op een cadeautje te doen, of je kerstboom mee te versieren? In de tutorial gebruik ik metallic papier maar je kan hier natuurlijk elke kleur Florist crêpe-papier voor gebruiken. Zo kan je bloemen maken die in je juiste sferen passen. En het is een super easy bloem! Dus jij kan het ook :).

Een videotutorial!
Misschien heb je mijn vorige blog al gelezen? Hierin plaats ik mijn eerste vlog online en lees je dat ik meer video's ga plaatsen. Misschien kijk je zelf ook vaak YouTube filmpjes? Ik ben er daar in ieder geval eentje van ;). Sommige personen vind ik erg leuk om te volgen en als ik op zoek ben naar materialen kom ik ook vaak op Youtube uit. Wat zijn jouw favoriete Youtubers? Video's zijn gewoon een stuk persoonlijker en vaak leuk om te kijken. In plaats van er alleen over te praten, begin ik er maar gelijk mee: als in vandaag. In plaats van alleen afbeeldingen, kan je nu de tutorial ook als video bekijken! 

Benodigdheden:

Video tutorial papieren bloem

Foto Tutorial

Stap 1: Maak het midden van de papieren bloem
Je bind een aantal meeldraden bij elkaar met floral tape. Door het uit elkaar te trekken komt er wat lijm vrij en blijft de tape goed zitten. Je knipt een stuk bloemdraad doormidden met de combinatietang. Het binnenste stukje van de tang is een kniptang. Daarna maak je een klein lusje aan de bovenkant. Hierdoor voorkom je dat zo alles van het ijzerdraadje afglijd. Dan tape je de meeldraden vast aan het ijzerdraad. Het midden van de bloem is nu klaar. 

Stap 2: Knip de blaadjes voor de bloem
Knip vijf blaadjes. Je knipt eerst een strook in de hoogte van de blaadjes. Dan knip je stroken van ongeveer 3 cm breed. Duw met je duimen de vorm in de blaadjes. Knip de bovenkant dan rond en de onderkant toe. 

Stap 3: Details
Vouw de onderkant van het blaadje om, doe er een beetje lijm op en plak de blaadjes dan gelijkmatig om het steeltje heen. Voordat je de blaadjes naar beneden vouwt, tape je eerst de blaadjes nog goed vast. Je gebruikt hier weer floral tape voor, tape over het gevouwen stukje heen, helemaal tot beneden.

YOU DID IT :).

Heb je vraagjes? Stel ze hieronder in de comments.

Liefs,
Judith

Nice to have you back with Floral Friday! Accidentally again on Saturday;). But this time with video, so it took a little longer than planned. When I saw this beautiful metallic paper at my supplier, I was immediately inspired to make beautiful Christmas decorations with it. Isn't it super cool to put this on a present, or to decorate your Christmas tree? In the tutorial I use metallic paper, but of course you can use any color Florist crepe paper for this. This way you can make flowers that fit in your right moods. And it is a super easy flower! So you can do it too :).

A video tutorial!
Maybe you have already read my previous blog? Here I will post my first vlog online and you will read that I am going to post more videos. Maybe you often watch YouTube videos yourself? I am at least one of them;). I really enjoy following some people and when I am looking for materials I often end up on Youtube. What are your favorite Youtubers? Videos are just a lot more personal and often fun to watch. Instead of just talking about it, I start right away: as in today. Instead of just images, you can now also watch the tutorial as a video!

Materials used:

Video tutorial paper flowers

Photo Tutorial

Step 1: Make the center of the paper flower
You tie a number of stamens together with floral tape. Pulling it apart releases some glue and keeps the tape in place. You cut a piece of flower wire in half with the combination pliers. The inner part of the pliers is a pair of wire cutters. Then you make a small loop at the top. This prevents everything from sliding off the iron wire. Then you tape the stamens to the iron wire. The center of the flower is now ready.

Step 2: Cut the petals for the flower
Cut five leaves. You first cut a strip in the height of the leaves. Then you cut strips of about 3 cm wide. Push the shape into the leaves with your thumbs. Then cut the top round and the bottom.

Step 3: Details
Fold the bottom of the leaf over, put a little glue on it and then stick the leaves evenly around the stem. Before you fold the leaves down, tape the leaves firmly. You use floral tape for this again, tape over the folded piece, all the way down.

YOU DID IT :).

Do you have any questions? Ask them below in the comments.

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3